Waardoor lijden 1 miljard mensen honger?

Voor het eerst in geschiedenis lijden meer dan 1 miljard mensen honger. Hoe komt men aan dat cijfer? Wat betekent dat voor die 1 miljard mensen concreet? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de oplossingen?
Wat betekent dat cijfer, 1,02 miljard mensen met honger, precies?

De schatting komt van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, die zich daarvoor op een hele reeks statistische gegevens en prognoses baseert. Het cijfer is niet alleen dramatisch omdat de symbolische kaap van 1 miljard is overschreden. Jarenlang bleef het aantal ondervoede mensen tussen 800 en 900 miljoen, met zelfs een dalende trend tot het midden van de jaren 90. Sindsdien neemt het aantal weer toe. Vorig jaar klom het ineens naar 915 miljoen. Nauwelijks een jaar later is daar meteen 100 miljoen bijgekomen. Bovendien gaat het aandeel van de mensen die honger lijden in de wereldbevolking nauwelijks omlaag.

Wat betekent het cijfer concreet?
De FAO heeft het over 1,02 miljard mensen die chronisch honger lijden, dat wil zeggen dat ze dagelijks te weinig calorieën binnenkrijgen om een lichte activiteit uit te oefenen en een gewicht te behouden dat in overeenstemming is met de lichaamslengte.
Welke regio’s zijn het ergste getroffen?
De regio waar de meeste mensen honger lijden is Azië. Daar leven 642 miljoen ondervoede mensen. In Afrika ten zuiden van de Sahara lijden 265 miljoen mensen honger. Volgens de Wereldhongerindex van het International Food Policy Research Unit (IFPRI) in Washington is de situatie sinds 1990 het snelst verslechterd in Congo. In de Congolese provincie Zuid-Kivu bijvoorbeeld sterven vier op tien kinderen voor ze de leeftijd van twee jaar bereiken. Landen als Vietnam en Brazilië hebben dan weer flinke vooruitgang geboekt in die periode.
Wat is de oorzaak van de groei?

“Honger heeft twee oorzaken: de hoeveelheid beschikbaar voedsel is ontoereikend, en niet iedereen heeft toegang tot dat voedsel. We zitten nu in de onuitgegeven situatie dat beide problemen even acuut zijn”, zei de Belg Olivier De Schutter, speciaal VN-rapporteur voor het recht op voedsel, eerder dit jaar in een interview met IPS. “Tot nog toe waren we gewoon aan het idee dat er voldoende voedsel was en dat er alleen een probleem van distributie was. Maar vooral de klimaatwijziging heeft een dramatische impact op onze productiecapaciteit. De experts van het IPCC (VN-klimaatpanel, nvdr) schatten dat de productie in de niet geïrrigeerde delen van Afrika tegen 2020 met de helft zal dalen. Dat is enorm.”
Speelt de crisis een rol?
Volgens de FAO-statistieken was de honger al langzaam maar zeker aan het groeien voor de financiële en economische crisis vorig jaar toesloeg. De crisis heeft de situatie dus niet veroorzaakt maar ze wel flink verergerd: rijkere landen hebben bijvoorbeeld hun ontwikkelingshulp en investeringen teruggeschroefd, migranten die naar rijkere landen getrokken zijn, kunnen minder geld naar familie in het moederland sturen. Bovendien kwam die crisis meteen na de voedsel- en brandstofcrisis van 2006-2008, die de prijzen de hoogte injoeg. Nog steeds zijn de voedselprijzen relatief hoog, zegt de VN.
Wat zijn de oplossingen?

Door de omvang van het probleem zijn niet zomaar enkele oplossingen te geven. Volgens de FAO moet vooral geïnvesteerd worden in de landbouw in de ontwikkelingslanden. “In de jaren 70 en 80 heeft de toename van de landbouwinvesteringen het aantal ondervoede mensen helpen terugdringen”, zegt de organisatie. Maar ook de manier waarop de internationale gemeenschap de strijd tegen honger aanpakt, moet veel efficiënter. Daarvoor zijn hervormingen nodig, ook binnen de FAO, zegt Olivier De Schutter.
Haalt men de Milleniumdoelstelling voor de strijd tegen honger?

De FAO betwijfelt of de Millenniumdoelstelling voor honger, een halvering tussen 1990 en 2015, nog gehaald wordt. “Het is een strijd die we aan het verliezen zijn”, zegt ook Olivier De Schutter.
(*) Vrijdag 16 oktober is Wereldvoedseldag.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift