Weeskinderen maken basisschool zelden af

Het VN-Kinderfonds Unicef werkt aan “kindvriendelijke scholen” die vooral weeskinderen in Mozambique moeten helpen om hun school af te maken. Het nieuwe schooljaar in Mozambique heeft nog nooit zoveel jongens en meisjes op de basisschool mogen verwelkomen. Veel kinderen verlaten de school echter vroegtijdig.
Om het probleem van begeleiding aan te pakken, werkt het ministerie van Onderwijs samen met de ministeries voor Vrouwen, Sociaal Welzijn en Justitie, alsook met internationale partners zoals de Wereldbank en Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties.
Samen hebben ze in 2005 een proefproject opgezet, waarbij enkele scholen in het district Maganja de Costa, in de provincie Zambezia, financieel worden ondersteund zodat zij initiatieven kunnen nemen om weeskinderen en andere arme kinderen op school bij te staan. De steun bestaat onder meer uit schoolmateriaal, psychologische steun en praktische hulp bij geboorteregistratie. Het project wordt nu uitgebreid naar zes andere districten en zes provincies. Zo hoopt Unicef tegen 2009 minimaal 300.000 kinderen, verspreid over 750 basisscholen, bereikt te hebben.
De overheid van Mozambique heeft de laatste jaren een opmerkelijke vooruitgang geboekt in de toegankelijkheid van het basisonderwijs. Tussen 1992 en 2005 is het aantal kinderen op de lagere school verdrievoudigd. Slechts 34 procent van de kinderen maakt de school ook echt af (28 procent meisjes en 40 procent jongens).
Vooral weeskinderen verlaten de schoolbanken vroegtijdig om te gaan werken en zo in het levensonderhoud van hun broertjes en zussen te kunnen voorzien. Zij zijn kwetsbaarder voor seksueel misbruik en uitbuiting en lopen meer risico om besmet te geraken met HIV, het virus dat aids veroorzaakt.
Volgens het ministerie van Onderwijs kunnen de leerkrachten en directeuren alleen niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen om weeskinderen de speciale aandacht te schenken die ze nodig hebben. Leerkrachten hebben nu al te weinig middelen om goed les te kunnen geven. In 2005 had slechts 58 procent van de leraren een opleiding, terwijl elke leerkracht gemiddeld 74 leerlingen in zijn klas heeft.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift