Welvarende landen weigerachtig tegenover financiële hervormingen

Vandaag start in New York een VN-conferentie over de globale financiële crisis en haar impact op ontwikkeling. Ngo’s luiden de alarmbel over de opvallende afwezigfheid van hooggeplaatste vertegenwoordigers uit het rijke Noorden.
De welvarende landen ondermijnen VN voorstellen om de financiële crisis te bestrijden, waarschuwde ActionAid dinsdag in een persbericht, een dag voor de conferentie in New York van start ging. In een rapport oppert de organisatie dat herstel in de geïndustrialiseerde landen nakend is, maar ontwikkelingslanden waarschijnlijk nog voor jaren met ondermaatse groei, hoge werkloosheid en een om zich heen grijpende armoede te kampen zullen hebben. Deze negatieve impact kan echter vermeden worden. De financiële crisis zou, mits medewerking van de wereldleiders, zelfs aangewend kunnen worden om enkele positieve vernieuwingen te verwezenlijken, meent de organisatie.
“De Wereldbank heeft berekend dat 1000 miljard dollar weg zal vloeien uit de armste economieën,” zegt Raman Mehta van ActionAid India, “en toch blijven de VS en de EU weigeren om structurele verandering nog maar te verkennen.”
Hij gelooft dat er behoefte is aan een stimuluspakket voor ontwikkelingslanden om hun nationale ontwikkelingsprogramma’s te ondersteunen. “Dit houdt een nieuwe benadering in, met een focus op de hele wereldeconomie. Die verandering kan enkel van de VN komen. Selecte clubjes zoals de G8 en de G20 baten hier niet”, aldus Raman.
Ook Broederlijk Delen stuurde een persmededeling rond waarin de organisatie scherp reageert op de afwezigheid van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel.  
De Wereldbank heeft dinsdag haar rapport rond globale financiële ontwikkeling vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de private investeringen in ontwikkelingslanden kelderen. De bank roept op tot dringende regelhervormingen en extra bijstand voor de kwetsbare landen.

Stiglitzcommisie


Onderhandelingen die de conferentie vooraf gaan hebben de welvarende landen tegen de ontwikkelingslanden opgezet. De Stiglitzcommisie, een gevarieerd panel van experts, formuleerde een hele reeks voorstellen, maar die worden afgeschoten door de VS, de EU en andere rijke landen.
De voorstellen van de expertencommisie omvatten onder meer een mondiaal reserve systeem, hervorming van de regels, schuldenmechanismen, nieuwe globale belastingen om fondsen binnen te halen en speculatie te ontmoedigen, hervorming van de internationale instituten en een nieuwe raad voor globale economische coördinatie.
Over het voorstel om binnen de Verenigde Naties een globale economische raad op te richten, met een beperkt aantal leden die elk een brede groep van landen vertegenwoordigen, zegt Broederlijk Delen directeur Pol De Greve: ‘Een dergelijke economische raad is broodnodig om de wereldeconomie transparanter te maken. Ontwikkelingslanden moeten bij deze globale hervormingen bertrokken worden, maar dat is net wat de rijke landen niet doen door afwezig te blijven. Onze leiders willen hun greep op de veranderingen behouden en verkiezen in kleine kring te discussiëren zoals bij de G8 of de G20, maar zo houden ze constructieve onderhandelingen tegen.’ De Verenigde Naties hebben van bij hun oprichting het mandaat gekregen globale economische kwesties aan te pakken, en zijn volgens Broederlijk Delen de belangrijkste instantie om een uitweg te vinden uit de huidige financiële en economische crisis.

Nieuwe internationale munt


ActionAid breekt een lans voor de ‘Special Drawing Rights’ (SDRs), de reservekredieten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De SDRs zijn een instrument dat krediettoekenningen vergemakkelijkt en de transfer van kredieten naar de arme economieën bevordert. Al erkent de organisatie wel dat SDRs nog geen optimaal instrument daarvoor vormen. Ze meent dat hervormingen nodig zijn om het gebruik ervan flexibeler te maken en de kosten gemakkelijker voorspelbaar.
De organisatie meent dat er meer gehoor moet gegeven worden aan de ontwikkelingslanden binnen het IMF. Als kleine aandeelhouders hebben ze weinig slagkracht binnen het IMF. De oproep van de Stiglitzcommisie om een alternatief instituut voor kredietverstrekking op te richten, zou de beste oplossing zijn, meent ActionAid.
In MO* verschijnt op wopensdag 24 juni een uitgebreid gesprek met twee leden van de Stiglitz Commissie, Yu Yongding en Yaga Reddy. Lees dat interview hier.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift