“Wereld reageert te traag op klimaatdreiging” (VN)

De wereld moet per jaar 500 tot 600 miljard dollar extra uittrekken voor de strijd tegen de klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen ervan. Dat zeggen de VN in hun dinsdag gepubliceerde ‘World Economic and Social Survey 2009’ (WESS). Volgens het rapport lijkt de internationale gemeenschap er nog niet van doordrongen hoe dringend die inspanningen zijn.
De klimaatverandering vormt “een existentiële bedreiging”, stelt het 207 pagina’s tellende rapport. Volgens recente schattingen sterven nu al meer dan 300.000 mensen per jaar aan de eerste gevolgen van het proces, terwijl het leven van 300 miljoen mensen ernstig bedreigd wordt.
Wat er moet gebeuren is duidelijk: de uitstoot van broeikasgassen moet snel en drastisch omlaag, de ontbossing en verwoestijning moeten afnemen, er zijn maatregelen nodig tegen de stijging van de zeespiegel, tegen toenemende droogte en het grotere aantal stormen en wereldwijd moeten gebouwen energiezuiniger worden gemaakt.

Zware investeringen


Daar is veel geld voor nodig. De schattingen lopen uiteen van 0,2 tot 2 procent van het bruto wereldproduct – 120 tot 1200 miljard dollar per jaar. De echt grote uitgaven zouden pas vanaf 2030 nodig zijn. Maar de komende jaren is er volgens de auteurs alvast een bijkomende investering van ongeveer 1 procent van het wereldproduct nodig – tussen de 500 en 600 miljard dollar.
Dat geld zal vooral uit de rijke landen moeten komen - volgens het rapport ligt de schuld van de klimaatontsporing daar. “De ongelijke ontwikkeling in de wereld heeft de rijke landen in staat gesteld hun huidige welvaart te verwerven, gedeeltelijk omdat ze geen rekenschap moesten afleggen over de milieuschade die nu het levensonderhoud van anderen bedreigt”.
De wereld moet dringend in actie schieten, vindt Rob Vos, de directeur van de Afdeling voor Ontwikkelingsbeleid en Analyse van het VN-Departement voor Economische en Sociale Zaken (DESA) die het rapport samenstelde. “We moeten de beleidsmakers ervan overtuigen dat de kosten nog veel hoger zullen oplopen als we de grote investeringen die nodig zijn, nu niet doen.”

Mondiaal fonds voor schone energie


Het rapport breekt een lans voor de oprichting van een mondiaal fonds voor schone energie. Mexico en een aantal andere ontwikkelingslanden stellen dat er 300 tot 600 miljard dollar nodig is in dat fonds. Nuttig zouden ook een speciaal programma en een soepel regime voor de bescherming van intellectueel eigendom kunnen zijn om de overdracht van schone technologie te bevorderen.
Het rapport geeft een voorzet voor de VN-top over de klimaatverandering van 22 september in New York en vooral voor de cruciale klimaattop van december in Kopenhagen. Daar moet een nieuw internationaal verdrag over beperking van de uitstoot van broeikasgassen uit de bus komen, een opvolger voor het protocol van Kyoto.
Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift