Wereldbank heeft geen zicht op omvang corruptieprobleem

De vormen van corruptie en gesjoemel met projecten en geld van de Wereldbank zijn in de hele wereld dezelfde. De Bank tast echter in het duister over de precieze omvang van het corruptieprobleem. Tot die vaststelling komt het rapport van de interne anti-corruptiedienst van de Wereldbank, dat dinsdag verschijnt.
De frauduleuze scenario’s die ambtenaren, consultants en Wereldbankmensen bedenken om een deel van de rijkelijk stromende projectgelden in eigen zak te steken zijn in de hele wereld dezelfde. Het gaat om geheime afspraken bij aanbestedingen, directe omkoperij en illegale commissielonen, gevolgd door het presenteren van valse referenties om een order binnen te halen.
In 2005 en 2006 voerde de interne anti-corruptiedienst (Institutional Integrity Departement, INT) van de Wereldbank 441 onderzoeken uit naar corruptie bij externe partners. Dat leidde tot de schorsing van 58 firma’s en 54 individuen, die voorlopig niet meer met de Bank mogen samenwerken.
Bij de geschorste bedrijven zijn enkele grote actoren, zoals Thales Engineering and Consulting, dat onderdeel is van de Franse defensiegroep Thales, en het Canadese energiebedrijf Acres International dat intussen werd omgedoopt tot Hatch Energy.
Een andere trend is dat de corruptiedossiers een grotere geografische spreiding kenden. Veruit de meeste sancties hebben betrekking op Indonesië, gevolg door Albanië, Litouwen, Oost-Timor, Cambodja, China, Burkina Faso, Kroatië, Frankrijk, Lesotho en Groot-Brittannië.

Complexer


De corruptiezaken worden steeds complexer en vragen steeds meer mankrachten middelen, wat het rapport doet besluiten dat “de frequentie, de omvang en de diepte van het probleem minder zeker is”. Dat komt omdat de anti-corruptiedienst het moet stellen met 50 personen en 10 miljoen dollar per jaar en omdat onvermijdelijk niet alle zaken aan het licht komen.
Het INT onderzocht ook 77 gevallen van wangedrag in eigen huis. 22 stafleden werden aan de deur gezet omwille van corruptie, elf kregen een andere sanctie. De Bank was bijzonder streng inzake ongewenste seksuele intimiteiten: alle vijf schuldigen werden aan de deur gezet. Verder waren er sancties voor belangenvermenging en andere inbreuken tegen de interne regels.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3195   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift