Wereldbank steunt schone energie, maar ook kolencentrales

Vrijwel iedereen is het erover eens dat de wereld de transitie moet maken naar energie waarbij minder broeikasgassen worden uitgestoten, inclusief de Wereldbank en de Verenigde Staten. Maar die langetermijndoelen verenigen met groei op korte termijn is een andere zaak, en men is vooral streng voor de rest van de wereld.
Op 8 april zal de Wereldbank naar verwachting een lening goedkeuren ter waarde van 3,75 miljard dollar (2,8 miljard euro) voor een steenkoolcentrale in Zuid-Afrika. De Verenigde Staten zijn tegen, omdat de centrale te veel broeikasgassen uitstoot, maar zullen het plan niet blokkeren.

Het beleid van Amerika is duidelijk: er moet een transitie komen naar energie waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. Die opdracht heeft de regering haar vertegenwoordigers bij verschillende ontwikkelingsbanken gegeven. Zo onthielden de VS zich afgelopen november zich ook al van stemming, toen de Afrikaanse Ontwikkelingsbank een lening van 2,8 miljard dollar (2,1 miljard euro) goedkeurde voor dezelfde centrale in Zuid-Afrika.

Niet fairVolgens ontwikkelingslanden is deze houding niet eerlijk. Amerika heeft zelf zeshonderd kolencentrales en is daar voor de helft van afhankelijk voor zijn energie. Zestig nieuwe zijn in aanbouw of in de planningsfase, ondanks een recordaantal van 26 afgekeurde centrales vorig jaar. De regering-Obama wil meer gaan investeren in zogenaamde “schone kolen”-technologieën – precies wat de Zuid-Afrikaanse gigant Eskom zegt te gaan doen in de Medupi-centrale die nu bij de Wereldbank op tafel ligt.

In een brief aan de Wereldbankvoorzitter, Robert Zoellick, leggen China, India en Afrikaanse landen uit dat het doel van de Wereldbank  armoedebestrijding en economische groei is. Klimaatverandering kan alleen een issue zijn als dat daar afbreuk aan doet. Steenkool is op dit moment nog cruciaal om armen toegang tot energie te geven, aldus de brief, omdat het ruim voorhanden is en goedkoop. De vicepresident voor Afrika, Obiageli Ezekwesili, is het daarmee eens. Medupi is een “overgangsinvestering”: niet iedereen hoeft hetzelfde pad naar de energietransitie te volgen.

Lange termijn“De Wereldbank moet landen steunen om de overgang te maken naar duurzame ontwikkeling op lange termijn,” schreef directeur Peter Goldmark van het Environmental Defense Fund deze week in de Washington Post. “Dus niet met kolencentrales die de toekomst voor ons allemaal moeilijker maken.”

De Wereldbank erkent op haar website dat aanpak van het klimaatprobleem deel is van haar mandaat om landen te helpen met het bereiken van welvaart. Deze maand nog besloot haar Klimaatinvesteringsfonds daarom 40 miljard dollar (30 miljard euro) te mobiliseren om landen te wapenen tegen klimaatverandering of om de transitie naar duurzame energie te maken. Maar als er grote kolencentrales langskomen die goed zijn voor economische groei op korte termijn – dan steunt de Bank die ook.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift