Wereldbank ziet ontwikkeling Afrika door roze bril

De economische groeicijfers van Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara variëren erg van land tot land, maar sociale indicatoren voor onderwijs en gezondheidszorg laten meestal een positieve trend zien. Heel wat Afrikaanse landen zijn goed op weg om de millenniumdoelstelling om de armoede te halveren tegen 2015 te halen. Dat zegt de Wereldbank in haar overzicht van Afrikaanse Ontwikkelingsindicatoren voor 2006.
De Afrikaanse economie ten zuiden van de Sahara is tussen 2000 en 2004 met gemiddeld 4 procent gegroeid, tegenover 2,4 procent in de jaren negentig. Het groeiritme verschilt echter nogal van land tot land. De olie-exporterende landen groeiden in de voorbije 10 jaar met gemiddeld 7,4 procent, zestien andere landen met samen 35 procent van de bevolking groeiden met meer dan 4,5 procent. Daartegen staat een groep van dertien landen, 20 procent van de Afrikaanse bevolking, die een gemiddelde groei kenden van slechts 1,3 procent.

Sociale indicatoren over onderwijs en gezondheid laten een algemene positieve trend zien. Het aantal kinderen dat aan de basisschool begint steeg van 72 procent in 1990 tot 93 in 2004 en de meisjes zijn hun achterstand op de jongens aan het inhalen. De kindersterfte daalt in de meeste Afrikaanse landen en de verspreiding van HIV/Aids lijkt te zijn ingedijkt. Het halveren van de armoede tegen 2015 is een haalbare zaak voor onder meer Senegal, Mozambique, Burkina Faso, Kameroen, Uganda, Ghana en de Kaapverdische eilanden, stelt de Wereldbank.

Toch blijft Afrika het enige continent op aarde waar het aantal armen in absolute cijfers toeneemt. De Wereldbank schuift een groeicijfer van 7 procent naar voren om de inkomensarmoede in Afrika duurzaam te reduceren. Om dat te realiseren moet zwart Afrika toegankelijker worden voor investeerders. Van de tien landen op aarde waar het het moeilijkst is een bedrijfje op te starten, liggen er zes in Afrika. In 2004 gingen meer dan de helft van de buitenlandse investeringen naar slechts twee landen, Nigeria en Sudan.

Groei alleen volstaat niet om ook de armen te laten profiteren van de aantrekkende economie, er moet ook iets gedaan worden aan de ongelijkheid. Omdat de armoede in Afrika vooral een ruraal fenomeen is, verwacht de Wereldbank het meeste heil van een meer productieve landbouwsector, met kleinschalige bedrijven en duurzame productiemethoden. Andere prioriteiten zijn investeringen in het wegennet, het onderwijs en de gezondheidssector en een efficiënt bestuurssysteem. IPS MDG1 MDG2 MDG3 MDG4 MDG6 MDG8 (MC)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3148   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift