WHO beschouwt VS-katoensubsidies als illegaal

Brazilië heeft bij de Wereldhandelsorganisatie een belangrijke overwinning behaald in een klacht tegen katoensubsidies in de Verenigde Staten. De geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) oordeelde in een rapport dat royale financiële steun voor 25.000 Amerikaanse katoenboeren
volgens WHO-regels niet door de beugel kan.


Die beslissing is goed nieuws voor de tien miljoen West-Afrikaanse katoenboeren die kampen met lage prijzen op de katoenmarkt. Voor de Europese Unie tekent zich een soortgelijk debacle af in een zaak tegen suikersubsidies.

Het panel van experts van de WHO volgde de Braziliaanse argumentatie dat de Amerikaanse subsidies zorgen voor overaanbod en de wereldprijs voor katoen kunstmatig laag houden. De VS vonden geen gehoor met de stelling dat de
steun thuishoort in de zogenaamde amber box, een categorie van geoorloofde landbouwsteun die geen negatieve invloed heeft op de wereldhandel. Met de katoensubsidies schenden de VS hun engagement uit de Uruguay-ronde om schadelijke landbouwsubsidies niet boven het niveau van 1992 te laten stijgen.

Een belangrijk precedent is dat de geschillencommissie ook de peace clause terzijde heeft geschoven. Deze gaf rijke landen immuniteit tegen klachten over landbouwsubsidies, maar werd begin dit jaar niet verlengd. De specialisten verwachten dan ook dat andere ontwikkelingslanden concurrentievervalsende subsidies gaan aanvechten bij de WHO. De uitspraak interesseert alvast ook de West-Afrikaanse landen die op de voorbije ministerconferentie in Cancun van het katoendossier een breekpunt hebben
gemaakt.

In een soortgelijke klacht tegen de suikersubsidies van de Europese Unie wordt deze zomer een uitspraak verwacht. De fair-tradeorganisatie Oxfam beschuldigt de EU ervan gesubsidieerde suiker voor dumpprijzen te
exporteren en tegelijk de prijs op de interne markt drie keer zo hoog te houden. Het systeem bevoordeelt de Europese suikerindustrie, maar kostte concurrerende suikerexporteurs als Brazilië en Thailand in 2002 respectievelijk 494 en 151 miljoen dollar.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2859   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift