'Wij, de mensen'. Openingstoespraak Ban Ki-Moon op de Algemene Vergadering van VN

Vijf kernuitdagingen voor de mensheid

Op 21 september opende VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon de algemene debatten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ban Ki-Moon leidde zijn openingstoespraak in met de demografische uitdaging op wereldvlak. ‘De wereldbevolking die vorige maand op de teller van zevend miljard kwam te staan, is verdriedubbeld sinds de Verenigde Naties werden opgericht, en ze blijft groeien’, aldus Ban Ki-Moon. ‘Laat ons aannemen dat die zeven miljardste wereldburger een meisje is, dan weten we slechts één ding met zekerheid over haar verdere leven: ze komt terecht in een wereld die onvoorspelbaar is geworden en constant verandert: op gebied van leefmilieu, economie, geopolitiek, technologie en demografie. De vraag is dus wat we vanuit de Verenigde Naties kunnen doen om haar meer leidraad te geven.’

Ban Ki-Moon ziet vijf antwoorden op die vraag. Hij wil eerst de nadruk leggen op duurzame ontwikkeling, dé uitdaging voor de 21ste eeuw, in de geest van RIO+20. ‘We hebben actie nodig, nu, in het terugdringen van emissies en om in te zetten op adaptatie aan de klimaatverandering.’ Tegelijk wees Ban Ki-Moon op de noodzaak om duurzame energie voor iedereen toegankelijk te maken.

Een tweede VN-uitdaging is conflictpreventie. Dit jaar zal het totale peacekeeping budget van de VN aftoppen op 8 miljard Amerikaanse dollar. ‘We moeten beseffen dat we moeten ageren voor conflicten daadwerkelijk uitbreken, via politieke bemiddelingsmissies. Dat deden we al succesvol in Guinea, Kenia, Kyrgyzstan.’ In die geest wil Ban Ki-Moon ook de nieuwe opdracht van de Verenigde Naties, nameljk Responsibility to Protect, verder uitbouwen.

Het uitbouwen van een veiligere en meer standvastige wereld is een andere opdracht van de VN, verzekert Ban Ki-Moon, ‘het is tenslotte de hoofdverantwoordelijkheid van de VN’. ‘Dit jaar werden we wat die opdracht betreft zeer grondig getest, onder meer in de Ivoorkust, waar we door nauwe samenwerking met regionale partners een verschil hebben gemaakt voor het leven van miljoenen mensen.’ De secretaris-generaal verwees ook naar de noodzaak om aanwezig te blijven in Afghanistan, Irak en Darfoer.

‘In het Midden-Oosten moeten we de impasse doorbreken. We zijn het er allang over eens dat de Palestijnen een staat verdienen, en dat Israël veiligheid verdient.’ Het is echter duidelijk dat Ban Ki-Moon de weg naar vredesbemiddeling enkel ziet via een onderhandelde verklaring.’ Verder vermeldde Ban Ki-Moon ook nog het belang van vredesbemiddeling in Congo en Sierra Leone, door de uitbouw van het middenveld, het opbouwen van de rechtstaat en van effectief bestuur.

Bij de vierde uitdaging -steun voor transitienaties- verwees Ban Ki-Moon naar de Arabische Lente en de nieuwe VN-steunmissie in Libië, waar op dit moment nog veel onduidelijkheid over bestaat.

‘En ook Syrië verdient speciale aandacht, omdat we de voorbije zes maanden het geweld en de repressie hebben zien stijgen. De Syrische regering heeft het aandringen door de internationale wereld om in dialoog te gaan met zijn bevolking en om te hervormen, naast zich neergelegd. Het is tijd dat het geweld stopt. Anderen kijken naar ons.’ Opvallend binnen deze oproep tot steun voor overgangsregimes in het Midden-Oosten was echter de stilte over het stijgende geweld in Jemen.

Ten slotte riep Ban Ki-Moon op om meer inspanningen te doen om te werken ‘met en voor vrouwen en jonge mensen’. Hij verwees daarbij naar een historisch moment tijdens deze Algemene Vergadering van de VN. Dit jaar is de Braziliaanse president Dilma Rousseff immers de eerste vrouw in de VN-geschiedenis om het Algemeen Debat te openen.

Ban Ki-Moon riep de VN-leden ook nog op om zich niet te laten leiden door de financiële crisis en niet te knippen in de budgetten voor de VN.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift