WikiLeaks: hoed u voor 'Al Chavezeera'

Dat de Amerikanen onder het Bush-bewind zeer achterdochtig stonden tegenover internationale mediakanalen, is geen geheim. Maar de Amerikaanse bereidwilligheid om de internationale media onder controle te houden, ging wel heel ver. Dat blijkt nu uit gelekte documenten van klokkenluiderssite WikiLeaks. Ondermeer de Venezolaanse media en het televisiekanaal Telesur werden door Amerikaanse diplomaten als bedreigend beschouwd.

  • Alejandro Villanueva Televisiezender Telesur baarde de Amerikanen grote zorgen volgens kabels gelekt door WikiLeaks Alejandro Villanueva

Telesur is een televisiezender, opgericht in 2005 onder impuls van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Bedoeling was om latino’s overal ter wereld nieuws uit de regio te brengen. Chávez was altijd al voorstander van staatsgesponsorde media in Zuid-Amerika. Op die manier wilde hij de afhankelijkheid van media verbonden aan de Verenigde Staten vermijden.

“Bezorgd”

De VS waren kennelijk vooral bezorgd om de lopende samenwerking tussen Venezuela (Telesur) en Al Jazeera. Met die laatste hadden de VS geen goede verstandhouding. Al Jazeera had tijdens de Irakoorlog foto’s van gedode Amerikaanse soldaten uitgezonden. Ook had toenmalig Amerikaans Defensieminister Donald Rumsfeld Al Jazeera destijds beschuldigd van het overtreden van de Genèveconventies. In 2003 had de Amerikaanse luchtmacht zelfs een Al Jazeera-journalist vermoord bij een luchtaanval in Bagdad.

Al Jazeera’s internationale uitbreiding via hun samenwerking met Telesur wekte wantrouwen bij de VS. Volgens de VS leek een onafhankelijk tv-kanaal voor Chávez ook een uitgelezen kans om zijn macht over het continent uit te breiden.

Telesur relativeerde de samenwerking met Al Jazeera door erop te wijzen dat ze ook met Voice of America nieuwsinformatie uitwisselen. ‘Telesur staat los van enige politieke voorkeur en dient niet als spreekbuis voor een welbepaald bestuur’, aldus de zender. Evenmin wil Telesur zich als anti-VS profileren. Wel wenst het een alternatief informatiekanaal te zijn dat kritisch durft te staan in de stroom van berichtgeving. 

Toch kon dit de VS niet overtuigen, zoals af te leiden was uit de WikiLeaksdocumenten. Daarin lezen we dat ze de ideologische inslag van Telesur onmiskenbaar vonden: ‘links, anti-Amerikaans en pro-Chávez. […] Het zal noodzakelijk zijn om in te grijpen indien Telesur deze agressieve expansie blijft verderzetten’. Telesur blijft zodoende een vijand in de ogen van de VS. Ze aanzien het televisiekanaal voor een “globaal televisienetwerk voor terroristen” door de informatie-uitwisseling met Al Jazeera.

Niet enkel Telesur

Het mediaonderzoek van de Amerikaanse diplomaten reikte verder dan Telesur alleen. Ook andere mediavormen trokken hun argwaan: documentaires, reclamepanelen, volkse muurschilderingen, tabloïds, websites en zo meer. Deze werden stuk voor stuk alarmerend bevonden en als politieke indoctrinatie van Chávez beschouwd.

Een andere kabel toont aan dat de VS menen dat het bestuur van Venezuela rijkelijk webruimte gebruikte om een oorlog te voeren tegen het Amerikaanse neoliberalisme en de vrije handel. Voor politieke graffiti die te professioneel leek (zie foto bij dit artikel), pleegden Amerikaanse diplomaten een telefoontje naar het plaatselijke bestuur om ze te laten verwijderen. Toch bleef Telesur voor de diplomaten nog steeds de ‘belangrijkste bron om anti-VS-propaganda te verspreiden’.

De ‘cablegate’ van de Venezolaanse media zorgt echter niet meteen voor de grote opschudding die eerdere lekken veroorzaakten. Het blijft daarom wachten op eventuele nieuwe WikiLeaks-cables alvorens er een groot debat over de Amerikaanse buitenlandse politiek kan worden geopend.

LEES OOK

© Francisco Méndez Cordero
Jarenlang was het omgekeerd: Colombianen vluchtten de Venezolaanse grens over, weg van het geweld dat hun land teisterde. Vandaag trekt de stroom in de omgekeerde richting.
© Erick Dau
De straat in Latijns-Amerika is historisch een podium voor protest. De afgelopen weken kwamen burgers weer de straat op.
© David Once
Anderhalve week geleden ontbond het Venezolaanse Hooggerechtshof het parlement.
ビッグアップジャパン (CC BY-SA 2.0)
Het gaat hard tegen hard in Venezuela.