Woekerende misdaad schudt autoriteiten wakker

De Russische procureur-generaal Vladimir Ustinov
heeft vorige week een hardere aanpak aangekondigd van de misdaad in zijn
land. President Vladimir Poetin had zich eerder beklaagd dat moorden,
ontvoeringen, overvallen en diefstallen bijna dagdagelijkse gebeurtenissen
zijn geworden in Rusland. De nieuwe aanpak moet het aantal moorden en het
straatgeweld indammen en ook de corruptie verder terugdringen. De
gerechtelijke autoriteiten willen ook meer onderzoeken tot een goed einde
brengen - vorig jaar werd maar in de helft van de zware misdaadzaken
opheldering gebracht.


Volgens Ustinov werden er vorig jaar in Rusland meer dan drie miljoen
misdaden gepleegd. Van de bijna twee miljoen zware misdaden blijven er tot
op vandaag 884.000 onopgelost.

De Russische misdaadstatistieken evolueren van kwaad naar erger. Vorig jaar
werden er meer dan 34.000 mensen vermoord - meer dan een verdubbeling ten
opzichte van 1990. In Moskou, waar vorig jaar 1.700 mensen werden
omgebracht, schommelde het aantal moorden in de jaren 60, 70 en 80 altijd
tussen 200 en 300 per jaar. In 2001 werden in Moskou 21 procent meer moorden
gepleegd dan in 2000; daarmee gaat de hoofdstad weer in de richting van het
gruwelijke record uit 1994, toen 2.863 moorden werden opgetekend.

Volgens de politie heeft één op vijf aanslagen met dodelijke afloop in
Moskou te maken met zakelijke onenigheid. Maar de stijging van het aantal
moorden houdt ook verband met de ineenstorting van het politiesysteem op
districtsniveau. Vroeger moesten voormalige gevangenen zich geregeld melden
bij die politie-eenheden, maar dat mechanisme werkt niet meer goed. De
politie heeft te weinig middelen om haar taken uit te voeren en wordt niet
goed gecontroleerd.

Ook binnen het Russische politiecorps zelf tiert onwettig gedrag dan ook
welig. Vorig jaar kregen volgens Ustinov 16.000 agenten sancties opgelegd;
200 van hen gingen zelfs achter de tralies. Andere ambtenaren nemen het ook
niet zo nauw met de wet. Vorig jaar werd er tegen 25.000 staatsdienaars
klacht ingediend wegens corruptie of andere strafbare feiten. Tegen 1326 van
hen werden gevangenisstraffen uitgesproken. Russische ambtenaren komen
makkelijk in de verleiding smeergeld te aanvaarden: ze verdienen gemiddeld
maar iets meer dan 100 euro per maand. Minister Mikhail Kasyanov heeft
vorige week een besluit ondertekend om de lonen van alle procureurs met dit
jaar met 160 procent te verhogen - ook in de hogere echelons van de
gerechtelijke macht is zelfverrijking nu schering en inslag. En vorige
vrijdag heeft een grote meerderheid in het Lagerhuis van het Russische
parlement een voorontwerp van een gedragscode voor ambtenaren goedgekeurd
die vooral een wapen tegen de corruptie moet worden. Intussen bereidt ook
president Poetin een eigen wet over dat thema voor.

Ustinov van zijn kant zegt dat er geen nieuwe anti-corruptiemaatregelen
nodig zijn - volgens hem werpt de bestaande campagne steeds meer vruchten
af. Maar vooral de situatie in Tsjetsjenië baart toch nog grote zorgen.
Vorig jaar ging daar 711 miljoen roebel (26 miljoen euro) in rook op - zes
procent van het bedrag dat was uitgetrokken voor de heropbouw van de regio.
Volgens minister van Binnenlandse Zaken Boris Gryzlov is in 2001 in
Tsjetsjenië dan ook nog eens 567,5 miljoen roebel (21 miljoen euro) aan
overheidsgeld verloren gegaan bij meer dan 1.100 diefstallen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift