Wonderbaarlijke belastingvermeerdering op Madagaskar

Sinds 2003 is het aandeel van de Malagassiërs dat belastingen betaalt gestegen van 20 tot 80 procent. Dat is het gevolg van een decentralisering die vijf jaar geleden werd doorgevoerd. De gemeenten kunnen nu het leeuwendeel van de heffingen zelf besteden, waardoor alle betrokkenen het nut ervan inzien.
Marovelona is een kleine boer uit Sahambavy, een dorpje op meer dan 400 kilometer van de hoofdstad Antananarivo. Vandaag moet hij zijn belastingen betalen, maar hij verliest er de glimlach niet bij. “Zonder belastingen geen ontwikkeling”, legt hij uit. “Onze kinderen hebben nu mooie scholen dankzij het geld dat hier wordt opgehaald.”

De plattelandsbewoners van Madagaskar mopperen opvallend weinig over de belastingen die ze moeten betalen. “We moeten de belastingplichtigen zelfs niet meer aanmanen, ze bieden zich op eigen initiatief aan”, zegt Andriamasy, de schatbewaarder van het dorpje Lohampary in het zuidwesten van het land.

Vroeger ging vier vijfde van de belastingen die op het platteland werden geheven – vooral taksen op grondbezit en het eigendom van huizen - naar de schatkist. De kruimels die overbleven voor de lokale besturen, waren onvoldoende om de wegen en openbare gebouwen te onderhouden.

Nu blijft het meeste belastinggeld in de gemeenten. Het budget van Sahambavy verdubbelde daardoor in twee jaar tijd, zegt burgemeester Jean Honoré Mamihaja. Schoolgebouwen kunnen eindelijk opgekalefaterd worden, er komen nieuwe wegen en er is zelfs geld voor een feestzaal.

Wantrouwen wegDe plattelandsbewoners zien wat er met hun geld gebeurt, en ze krijgen ook de rekeningen onder ogen. Burgercomités volgen de bestedingen op de voet en brengen geregeld verslag uit aan de rest van de bevolking. Nieuwe projecten worden op voorhand aangekondigd. “Al het wantrouwen is weggenomen”, zegt Suzanne Tsiresy, een andere inwoonster van Sahambavy.

Doordat mensen nu het gevoel hebben dat de openbare infrastructuur van hen is, wordt er ook veel beter zorg voor gedragen. Hier en daar zijn zelfs comités opgericht die openbare gebouwen onderhouden.

Er zijn nog andere factoren die de wonderbaarlijke belastingvermeerdering verklaren. Grondbelasting betalen is nu ook van voordeel voor wie nog geen officiële eigendomstitel bezit. De aanspraken van wie netjes belastingen heeft betaald, wegen heel wat zwaarder bij de lokale autoriteiten. En omdat het nu de gemeenten zijn die vastleggen hoeveel belastingen er moeten worden betaald, wordt er meer rekening gehouden met de draagkracht van de inwoners.
    
(InfoSud; vertaling: IPS)


Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2836   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift