Wordt Marmara de Exodus van de Palestijnen? (analyse)

Wat precies is gebeurd bij de Israëlische bestorming van het humanitaire konvooi op weg naar Gaza, blijft onduidelijk. Maar dat de internationale reputatie van Israël verder schade oploopt, wordt steeds duidelijker.
Het kan het zoveelste incident worden in de lange rij bloedige confrontaties in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Of het kan een keerpunt worden in de Palestijnse poging om onder de blokkade van Gaza en de hele Israëlische bezetting uit te komen.
In beide gevallen is de Israëlische militaire operatie in hoog tempo de nachtmerrie aan het worden die Israël gevreesd had toen het konvooi enkele dagen geleden vanuit Turkije vertrok: de verdere aftakeling, misschien zelfs ineenstorting van Israëls al fel gehavende internationale imago.
Zonder enige twijfel zal de wereld meer aandacht hebben voor het effect van de Israëlische blokkade op de situatie van het anderhalf miljoen Palestijnen in Gaza. De aanval roept daarbij twee cruciale vragen op.
Zal de Marmara, het centrale schip in de vloot waar de gewelddadige confrontatie plaatsvond, de Palestijnse Exodus worden? In 1947, op een moment dat de Joden volop ijverden voor onafhankelijkheid in het VN-mandaatgebied Palestina, voerde de Exodus, een oud vrachtschip, duizenden Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog aan. Toen het werd tegengehouden door de Britse troepen in het mandaatgebied, betekende dat een keerpunt: de internationale publieke opinie sloeg om in het voordeel van de oprichting van een Joodse staat.
Wordt de Marmara ook Israëls Sharpeville? In 1961 schoot de Zuid-Afrikaanse politie tientallen ongewapende Afrikaanse demonstranten dood toen ze protesteerden tegen de racistische regering. Het bloedbad leverde het apartheidsregime voor het eerst een zware veroordeling op van de internationale gemeenschap.

Eis


Zowel Israël als de verantwoordelijken van de humanitaire vloot wijzen elkaar met de vinger over wat er precies gebeurd is aan boord van de Marmara. Maar los daarvan wordt de hamvraag nu in welke context de Palestijnen en hun medestanders de Israëlische aanval zullen plaatsen.
Als het de inderdaad de bedoeling is van de activisten om de internationale eis om de blokkade van Gaza op te heffen nog meer kracht bij te zetten, dan kan dat inderdaad het uiteindelijke resultaat worden van de bloedige confrontatie op de Marmara.
Maar als ze de Israëlische aanval gaan uitbuiten om Israëls legitimiteit te ondergraven en de aandacht weg te trekken van de onwettige bezetting van de Palestijnse gebieden, dan zou dat wel eens als een boemerang in het gezicht van de Palestijnen kunnen terugkeren. Een nieuwe golf van bloedige confrontaties tussen Israëli’s en Palestijnen zou dan het enige tastbare resultaat zijn.

Jerrold Kessel en Pierre Klochendler werken als documentairemakers en journalisten vanuit Jeruzalem. Ze werken onder meer voor IPS, CNN, de Israëlische kwaliteitskrant Haaretz en het Palestine-Israel Journal. 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift