Zuid-Amerika praat over militaire integratie

De landen van Zuid-Amerika willen nauwer gaan samenwerken op defensiegebied. De ministers van Defensie van de regio hebben daarover woensdag in Rio de Janeiro voor het eerst vergaderd.Militaire samenwerking in Zuid-Amerika kan de aanpak van regionale veiligheidsvraagstukken vergemakkelijken maar zou de betrokken landen ook kunnen helpen de internationaal georganiseerde misdaad van antwoord te dienen. Verder werd in Rio de Janeiro onder meer gediscussieerd over de coördinatie van de deelname aan VN-vredesmissies.

De uitwisseling van militaire informatie is een eerste logische stap naar meer samenwerking. Verschillende landen in Zuid-Amerika pleiten ook voor de vorming van gemeenschappelijke vredesmachten. Er wordt ook gedacht aan een gelijkschakeling van de militaire uitrusting in Zuid-Amerika. Daardoor zouden gezamenlijke legeraankopen mogelijk worden en ontstaan er ook schaalvoordelen die investeringen in de eigen defensie-industrie zouden bevorderen.

Op middellange termijn is ook de ontwikkeling van gemeenschappelijke veiligheidsconcepten en doctrines mogelijk, verklaarde de Chileense minister van Defensie, Michelle Bachelet. Daarvoor moeten de verschillende militaire en wetgevende culturen op het continent eerst wel naar elkaar toegroeien. Sommige strijdmachten in Latijns-Amerika leggen zich alleen toe op de verdediging van het grondgebied tegen externe bedreigingen, terwijl andere legers ook ingeschakeld worden bij de ordehandhaving.

De Defensieministers van Colombia en Venezuela waren niet aanwezig de vergadering - zij waren betrokken bij bilateraal overleg over de spanningen die tussen de twee landen bestaan in verband met de activiteiten van de Colombiaanse guerrilla in het grensgebied tussen de twee landen.

Er komt nog een tweede vergadering van de Zuid-Amerikaanse ministers van Defensie in Chili voordat er in oktober een Inter-Amerikaanse Veiligheidsconferentie zal plaatsvinden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift