Groene generalist
An
Van Damme
Zeronaut

An Van Damme is nieuwsgierig naar de structuren en systemen die vorm geven aan onze samenleving, en vooral naar de mensen en organisaties die zaken in handen nemen en met vallen en opstaan iets nieuws boetseren dat beter past bij hoe we met de aarde en met elkaar willen omgaan.

Al even nieuwsgierig is ze naar de dieperliggende uitdaging: hoe veranderen we onze paradigma’s, ons collectief denken? Hoe realiseren we een cultuuromslag? Wat zijn onze dromen voor de 21ste eeuw en hoe brengen we die tot leven?

Ze is medebezieler van Transitie Vaartland, een klein maar groeiend burgerinitiatief in Willebroek, en geëngageerd in een handvol organisaties en initiatieven die vanuit verschillende invalshoeken werken aan een duurzame toekomst.

Ze is bio-ingenieur in de milieutechnologie met een doctoraat in de wetenschappen. Na een aantal jaren in een ingenieursbedrijf verkent ze nu bredere horizonten. 

Je kan An bereiken via anvandamme[at]gmail.com

alle artikels van An Van Damme