David
Verstockt
MO*wereldbloggers
DV is in Peru voor CATAPA, een Belgische vzw die de nadelige effecten van grootschalige mijnbouw in het Zuiden aanklaagt.
alle artikels van DV