Historicus in Congo
Davy
Verbeke
MO*wereldbloggers

Davy Verbeke is historicus en praktijkassistent aan de UGent. Hij studeerde af met een masterscriptie over gecontesteerd koloniaal erfgoed in België, maar trekt nu naar Congo. In Kinshasa speurt hij naar de roerige geschiedenis van schijnbaar immobiele koloniale relicten. Hij brengt het verhaal van de monumentale aan- en afwezigheid van het koloniaal verleden in een stad die moeilijk tot stilstand te bewegen lijkt.

alle artikels van Davy Verbeke