Quinten & Lennert
Prinsen
MO*wereldbloggers

De gebroeders Quinten en Lennert Prinsen trachten onder de naam ‘Ecoprins’ een dieper bewustzijn te creëren omtrent alles wat te maken heeft met klimaat en duurzaamheid. Dit doen ze door het geven van lezingen, het organiseren van grootschalige evenementen in het Gentse en het maken van documentaires in o.a. Mexico, Guatemala en Canada.

alle artikels van Ecoprins