Vrijwilligster Broederlijk Delen in Guatemala
Ellen
Velkeneers
MO*wereldbloggers

Ellen werkt sinds oktober 2014 als vrijwilligster voor Broederlijk Delen in Guatemala. Naast de mogelijkheid om het werkveld van Broederlijk Delen te leren kennen, zal ze gedurende een jaar bij de lokale partner FECCEG (Federación Commercializadora de Café Especial de Guatemala) werken ter ondersteuning van agro-ecologische initiatieven. Al schrijvend gunt ze je een blik in het hoofd van een jonge werkkracht bij de overgang van academische theorie naar praktijk.

alle artikels van Ellen Velkeneers