Hanna
Karelic
MO*wereldbloggers

Hanna Karalic studeerde af in de wijsbegeerte en culturele studies. Ze schrijft over recente catastrofes en organisaties die echt het verschil maken, over de impact van politieke beslissingen op de individuele levens van mensen die haar pad kruisen, over de beelden die haar raken. Ze volgt haar roots en begint haar tocht in Bosnië, in het zwaar geteisterde Srebrenica. 

alle artikels van Hanna Karalic