Jef
Van Hecken
MO*wereldbloggers
Jef heeft 37 jaar ervaring in de arbeiders-, vredes- en derdewereldbeweging. De laatste 10 jaar werkte hij op de zuiddienst van Wereldsolidariteit. Sinds begin 2012 is Jef actief als coöperant voor Azië vanuit Dhaka, Bangladesh.
alle artikels van Jef Van Hecken