Geopolitieke bedenkingen
Jordy
Rutten

Jordy Rutten studeert Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden en is actief voor de Wiardi Beckman Stichting. In zijn blog behandelt hij geopolitiek en internationale machtsverhoudingen. Door ontwikkelingen en situaties aan de hand van de internationale politieke, militaire en economische dynamiek te verklaren, probeert hij wereldwijde kansen en risico’s in een langetermijnperspectief te plaatsen.

alle artikels van Jordy Rutten