Karim
Abraheem
MO*wereldbloggers
Karim Abraheem is een Iraaks-Belgische fotograaf. Hij is een week in Caïro en maakt beelden die een andere kijk geven op de stad dan de standaardbeelden van oproer en repressie.
alle artikels van Karim Abraheem