Beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11
Kiki
Berkers
MO*columnisten

Kiki Berkers is beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11, de Vlaamse koepel van internationale solidariteit die strijdt tegen onrecht. Haar focus ligt op klimaatrechtvaardigheid, financiering, en een energietransitie met respect voor mensenrechten. Van 6 tot 20 november is ze aanwezig op de klimaattop in Egypte. 

alle artikels van Kiki Berkers