Kristof
Clerix
MO*wereldbloggers
Voor het 100ste nummer van MO*magazine trok Kristof Clerix naar IJsland. In 2008 spatte het vikingkapitalisme in het land uit elkaar. Vandaag staat het land voorzichtig terug op.
alle artikels van IJsland na het Vikingkapitalisme