Broederlijk Delen in Burkina Faso
Lore
Raport

Vanaf februari 2016 noemt Lore Raport Ouagadougou een jaar lang haar thuis. Als campagnevrijwilliger voor Broederlijk Delen bereidt ze, ter plaatse, de vastencampagne van 2017 voor. Ze volgt ook de activiteiten van de acht lokale organisaties waarmee Broederlijk Delen samenwerkt. Deze partnerorganisaties ondersteunen boerenfamilies in hun strijd tegen onder andere klimaatverandering en verwoestijning, oprukkende agro-business en mijngiganten, en een corrupt politiek bestel. Ze zijn vooral actief in het noorden van het land.

alle artikels van Lore Raport