Bioloog
Luc
Janssens de Bisthoven
MO*wereldbloggers

Luc is bioloog en coördinator van het CEBioS-programma aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij coördineert een team van een tiental mensen met een hart voor capaciteitsopbouw in het Zuiden, rond het thema biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. CEBioS is gefinancierd door de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

Naast zijn passie als natuurfotograaf schrijft Luc korte verhalen of anekdotes rond zijn ontmoetingen en belevenissen tijdens zijn missies, vooral in Afrika.

alle artikels van Luc Janssens de Bisthoven