Mens en milieu in Ecuador
Marie
Herman
MO*wereldbloggers

Marie Herman is bio-ingenieur van opleiding en is sinds oktober 2015 als junior assistente integraal waterbeheer bij Protos Ecuador aan de slag. Ze werkt er in een van de armere provincies van het land: Esmeraldas. Hoewel water als fundamenteel mensenrecht  in de ecuatoriaanse constitutie is opgenomen in 2008, heeft meer dan 40% van de rurale bevolking er geen toegang tot drinkbaar water. Marie’s blog is een reflectie over mens en milieu.

alle artikels van Marie Herman