Mathias
Monbaliu
MO*wereldbloggers
Mathias Monbaliu is tot augustus 2012 in Bolivia en belicht de vervuiling en sociale onrechtvaardigheid van die mijnbouw met zich meebrengt, zowel in Bolivia als in België.
alle artikels van Mathias Monbaliu