Rake vragen stellen in Latijns-Amerika
Miet
Neyens

Miet reist gedurende zes maanden door Colombia, Ecuador, Perú en Bolivia. Als sociaal agoog en rake-vragensteller heeft ze bijzonder oog en oor voor de manier waarop mensen samen-leven. Hoe geven mensen betekenis geven aan hun leven? Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hun omgeving? En hoe kunnen wij allen strijden voor meer rechtvaardigheid? Vanuit een zo onbevangen mogelijke blik schrijft ze hier enkele ervaringen, overpeinzingen en verhalen neer. Ont-moeting, verwondering en verontwaardiging zijn daarbij haar leidmotieven.

alle artikels van Miet Neyens