Docent vakgroep antropologie KULeuven
Nadia
Fadil
MO*academy

Nadia Fadil is docent bij de vakgroep antropologie aan de KU Leuven en verricht onderzoek naar multiculturalisme, etniciteit en ras, religie en Islam. Maar ze is bovenal gepassioneerd door de manier waarop mensen betekenis geven aan hun leven, vaak op een onvoorspelbare en niet-consensuele wijze, en het is vanuit dat opzicht dat ze bijdragen zal leveren aan MO*.

alle artikels van Nadia Fadil