Sociaal werkster
Rosalie
Reyntjens
MO*wereldbloggers

Rosalie woont en werkt in Ibarra, Ecuador. Als sociaal werkster en master in Gender en Diversiteit heeft ze ervaring met de Venezolaanse migratiecontext in Ecuador en een speciale interesse voor thema’s gerelateerd aan vrouwen. 

alle artikels van Rosalie Reyntjens