Geschiedenis en wetenschap
Tinne
Claes
MO*wereldbloggers

Tinne Claes is doctor in de geschiedenis, en werkt momenteel als cultuurhistorica aan de KU Leuven. Ze gebruikt het verleden om je te laten twijfelen aan hedendaagse vanzelfsprekendheden en wetenschappelijke ‘feiten’.

alle artikels van Tinne Claes