1000 Wereldbankprojecten in 1 databank

Overal ter wereld moeten mensen gedwongen verhuizen ten gevolge van ontwikkelingsprojecten die de Wereldbank financiert. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bracht info over bijna 1000 projecten in meer dan 120 landen samen in één makkelijk doorzoekbare databank.

Sinds 2004 zijn naar schatting 3,4 miljoen mensen fysiek of economisch “ontheemd” ten gevolge van projecten van de Wereldbank –ze werden gedwongen hun huis te verlaten, hun land werd afgenomen of hun levensonderhoud werd aangetast.

De gegevens in onderstaande interactieve databank zijn gebaseerd op open bronnen die de Wereldbank online toegankelijk heeft gemaakt, aangevuld met een aantal documenten die ze rechtstreeks aan ICIJ bezorgde. Om deze database samen te stellen, doorploegde ICIJ liefst 4000 documenten en 1500 projecten die betrekking hebben op de periode 2004-2013. Cruciaal daarbij was de info afkomstig uit zogenaamde Resettlement Action Plans, hervestigingsplannen per project.

Je kan de databank doorzoeken per land of per sector. Ze focust op wat de Wereldbank in haar eigen documenten Project Affected People noemt. Het verschil tussen ‘bevestigde hervestiging’ en ‘mogelijke hervestiging’ wordt aangegeven.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift