Vormingscentrum voor landarbeiders

Blog

Vormingscentrum voor landarbeiders

Ons bezoek aan het vormingscentrum voor landarbeiders was een indrukwekkende ervaring die het belang van syndicale vorming extra in de verf zet.

Vanmorgen om 7 uur opgepikt door de kameraden van Fensuagro, de vakbond voor de landarbeiders.
We brengen een bezoek aan het project dat drie jaar geleden gelanceerd werd door de Algemene Centrale (AC) Antwerpen-Waasland: het financieren van een vormingsinstituut waar campesinos niet alleen basisvorming krijgen, maar ook ecologisch geschoold worden in landbouwtechnieken via zowel theorie als praktijk.

Afstanden zijn relatief. 90 km afleggen betekent minstens 3 uur rijden over behoorlijke tot uiteindelijk barslechte wegen.

Het vormingsinstituut is nog steeds in renovatie. Er zijn grootse plannen voorzien om niet alleen ruime leslokalen te bouwen, maar ook deftige accomodatie voor de mensen die soms tot 8 dagen aaneengesloten aanwezig zijn voor het volgen van vorming. De plek ligt zo afgelegen dat je alleen maar het grootste respect kan opbrengen voor de mensen die de verplaatsing naar hier willen maken.

Het belang van syndicale vorming

Gemiddeld 500 mensen doorlopen de opleiding op jaarbasis. En wat belangrijk is: zij keren terug naar huis en verspreiden de opgedane kennis. Het multiplicator-effect is dus zeer groot.

Vandaag was er een vorming bezig waar een 50-tal campesinos, mannen en vrouwen, en alle leeftijden door elkaar, aanwezig waren. Na een uitgebreid bezoek aan de verbouwingswerken en een “ecologische” wandeling over een deel van het domein, hebben we ook de cursisten kunnen groeten.

Een indrukwekkende ervaring die het belang van syndicale vorming absoluut extra in de verf zet. We hebben ons ertoe geëngageerd om te bekijken hoe de leefbaarheid van het project kan worden gegarandeerd.

Voorlaatste dag

Morgen is het de bedoeling om het projectidee definitief vorm te geven, met alle betrokken partners rond de tafel. In de vooravond vertrekken we richting Parijs en Brussel en zit ons bezoek aan Colombia er op.

Vele warme syndicale contacten rijker, en zeer waarschijnlijk met een mooi uitgebalanceerd project - waarover later meer.