16.07

Boerenforum: Klimaatadaptieve Landbouw

Dinsdag 16 juli 2019

Samen boeren, boerinnen, onderzoekers, consumenten,… gaan we het veld op. Samen ervaringen, meningen, … delen.

Vanaf 10 uur    
VM: Groentelaar, Huttestraat 46, 1670 Bogaarden
NM: Bioboerderij Dubbeldoel, Zwartschaapstraat 5, 1755 Gooik
Einde 16 uur

We gaan dieper in op de alternatieven die in de universiteit  van Gembloux werden uitgewerkt om fruitteelt (laagstam) te integreren in tuinbouw. Samen met boeren Tijs en Sander van de Groentelaar bekijken we de aanplant van deze winter. We nemen tijd om de voor- en nadelen van deze teeltopzet te bespreken. Op deze open kouter zijn zon en wind problematische tijdens de droogte. 

Vanuit verschillende actoren uit de ecologische beweging worden dubbeldoelkoeien naar voor geschoven als de wenselijke keuze. Wij horen en zien bij Seppe en Hilde hoe zij hun dieren ervaren in de weidegang, het voederrantsoen, de daaraan gekoppelde melkgift en de productie van vlees. We staan stil bij de voordelen zijn van diversiteit in de graslanden. Effecten van een droge zomer en de toegevoegde waarde van de hagen en hoogstamboomgaard. 

Voor de lunch kan eigen lunchpakket of de befaamde hamburgers van Seppe en Hilde. De drank wordt getapt aan de Boerenforum-bar.

Inschrijven via boerenforum@gmail.com of 0494/624425

dinsdag, 16 juli, 2019 - 10:00