Azië-Pacific

Nieuws

Verdrinkend Tuvalu dreigt met gerechtelijke stappen tegen grote producenten broeikasgassen

Het piepkleine Tuvalu heeft er in Johannesburg mee gedreigd Australië en de Verenigde Staten voor de rechter te slepen. Het landje beschuldigde gisteren (woensdag) op de VN-Wereldtop voor Duurzame Ont ...
Nieuws

11 september werd mijlsteen voor Kasjmir

Op 16 september gaat de bevolking van de woelige Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir naar de stembus. De afgelopen maanden is er veel veranderd in het omstreden gebied waarover Pakistan en India twee o ...
Nieuws

Weinig steun in Japan voor aanval op Irak

Een grote meerderheid van de Japanse bevolking is tegen een Amerikaanse aanval op Irak, en de regering in Tokio lijkt niet van plan tegen die mening in te gaan. Het enige probleem is hoe Japan die hou ...
Nieuws

'Overheid verantwoordelijk voor verdwijning aids-activist'

Dokter Wan Yanhai, Chinas meest prominente aids-activist, is sinds 24 augustus verdwenen. Wans familie en vrienden zijn ervan overtuigd dat hij gearresteerd is. Zijn entourage vreest dat de publicatie ...
Nieuws

Goddelijke voorzienigheid herontdekt als behoeder Indischbosbestand

Wie dacht dat enkel een mirakel de oerbossenin India nog kan redden, zit er misschien niet zo heel ver naast. Het oudeconcept van heilige bossen wordt tegenwoordig met succes gebruikt om dekettingzage ...
Nieuws

Aanklacht wegens doodslag tegen directeur Union Carbide blijftgehandhaafd

Een rechtbank in Bhopal heeft de vraag van deIndische regering afgewezen om de aanklacht tegen Warren Anderson, voormaligdirecteur van de chemische fabriek Union Carbide in Bhopal, af te zwakkenvan do ...
Nieuws

Gebrekkige financiering belet herstel Afghanistan

De Afghaanse regering heeft hetmoeilijk, en dat heeft alles te maken met onveiligheid en een gebrek aanmiddelen. Het geld dat door internationale donoren werd toegezegd laat opzich wachten en gaat voo ...
Nieuws

Westerse druk bemoeilijkt hervorming koranscholen

Een geplande hervorming van de koranscholenof 'madrasahs' in Pakistan is na het ontslag van de bevoegde minister vooronbepaalde tijd uitgesteld. Het initiatief van de Pakistaanse overheid wordtbemoeil ...
Nieuws

Rampzalig ecologisch beleid achtervolgt Indische delegatie

De diplomaten op de Wereldtop over DuurzameOntwikkeling hoeven niet vreemd opkijken als ze straks in de wandelgangenplots geconfronteerd worden met actievoerders uit India die een 'satyagraha'houden - ...
Nieuws

Datum van presidentieel aftreden bekend, naam opvolger nog niet

De Chinese Communistische Partij heeft deze weekaangekondigd dat ze in november haar lang verwachte zestiende congres zalhouden, maar er voorlopig blijft nog onduidelijkheid bestaan over demachtswisse ...
Nieuws

De jacht op communisten is open

De 33-jaar oude Communistische Partij op deFilipijnen overleefde vijf Filipijnse regeringen, inclusief de dictatuur vanFerdinand Marcos. Maar de kans is klein dat de Filipijnse CPP en haarmilitaire ar ...
Nieuws

Regering-Thaksin probeert in gunst van Birma te komen

Thailand schendt de mensenrechten bij deuitzetting van Birmese opposanten zo stellen een aantal Thaise politici enorganisaties. De actie zou door louter opportunisme ingegeven zijn: deregering wil in ...

Pagina's