Azië-Pacific

Nieuws

Premier Gujurat trekt opnieuw fundamentalistische registers open

Narendra Modi, de eerste minister van deIndiase deelstaat Gujurat, lijkt vastbesloten een symbolische wagenrit -deGaurav Tatra (de bedevaart van de trots)- weer in het leven roepen. DeNationale Mensenrechtencommissie en de Congrespartij zijn hevig gekant tegenhet initiatief dat volgens hen de spanningen en het geweld weer zullen doenopflakkeren. I ...
Nieuws

Jakarta plaatst rebellen in Atjeh voor het blok

Er is al een hele tijd een nieuw bewind inIndonesië, maar een nieuwe wind lijkt er nog altijd niet te waaien. Zekerniet wat betreft de aanpak van het separatisme in Atjeh. Met het recenteultimatum van de centrale regering wordt de keuze voor de militaire aanpakpijnlijk duidelijk. Het Indonesische parlement daarentegen pleit al jarenvoor de dialoog ...
Nieuws

World Psychiatric Association buigt zich over wantoestanden inpsychiatrie

Duizenden mensen in psychiatrische Instellingen in China worden vastgehouden om politieke redenen. Dat stellenHuman Rights Watch en het Geneva Initiative on Psychiatry (GIP) in eenrapport getiteld 'Gevaarlijke geesten: politieke psychiatrie in Chinavandaag'. Het gaat om leden van de spirituele beweging Falun Gong,onafhankelijke vakbondsmensen en i ...
Nieuws

India weigert gesprekken met separatisten in Kasjmir

De Indiase minister van Binnenlandse ZakenLal Krishna Advani sluit elk gesprek met de leiders van de alliantie vanseparatistische groepen in Kasjmir uit, zo zei hij gisteren (maandag). Datwijst op een plotse verharding van de Indiase houding ten aanzien vanKasjmir. In september en oktober vinden daar verkiezingen plaats maar deseparatistische parti ...
Nieuws

Grote Europese ketens veroveren Thaise kleinhandel

De kleine Thaise handelaren protesteren tegen de steeds toenemende opkomst van grote voornamelijk Europese supermarktketens die de Thaise markt in hoog tempo inpalmen. Sinds de economische crisis van 1997 opende Thailand zijn markt om snel buitenlandse investeringen aan te trekken. Vandaag zijn er in Thailand al een honderdtal grote supermarkten, h ...
Nieuws

Afghaanse vluchtelingen keren terug

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingenvan de Verenigde Naties (UNHCR) waarschuwt dat de repatriëring van deAfghaanse vluchtelingen uit Pakistan in het gedrang komt. De operatie is degrootste vrijwillige repatriëring ooit: op het hoogtepunt huisvesttePakistan 2,3 miljoen Afghaanse vluchtelingen en daarvan is nu ongeveer eenmiljoen teruggekeerd ...
Nieuws

Deelstaten behandelen grote gezinnen als paria's

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,hebben verscheiden Indiase deelstaten strafmaatregelen ingevoerd voorgezinnen die het aandurven meer dan twee kinderen te krijgen. Ze willendaarmee de bevolkingsgroei sneller onder controle krijgen. Vooral vrouwenworden getroffen door de sancties.
Nieuws

India ontdekt snellere tbc-kuur

Indische wetenschappers hebben ontdekt hoe zede duur van een kuur tegen tuberculose kunnen halveren. Een intensievetbc-kuur, ook wel DOTS genoemd, duurt volgens de normen van deWereldgezondheidsorganisatie (WGO) zes maanden. De therapie die werdontwikkeld in het Tuberculosis Research Centre in de zuidelijke stad Chennaizou de behandeling beperken t ...
Nieuws

Effect van Aziatische Bruine Wolk niet te vergelijken metbroeikasgassen

De Indische wetenschappers van INDOEX die dewereld eerder deze week attent maakten op een 'bruine wolk' van smog bovenAzië relativeren de impact van het fenomeen op het klimaat elders in dewereld. De smog van verbrandingspartikels veroorzaakt eenklimaatsverandering op lokaal niveau maar het effect ervan is niet tevergelijken met broeikasgassen. Het ...
Nieuws

Maleisië jaagt Indonesische illegalen het land uit

Migranten die illegaal vertoeven op Maleisischebodem hebben nog tot donderdag de tijd om hun boeltje te pakken en op tekrassen. Na 15 augustus riskeert iedereen die zonder papieren in Maleisiëwerkt immers een half jaar gevangenisstraf en zes zweepslagen. De nieuwedraconische immigratiewet in Maleisië zorgt voor een diplomatieke rel metbuurland Indo ...
Nieuws

'Landbezit of dood'

Ongeveer een miljoen boeren in het oosten van Pakistan eisen met steeds meer nadruk eigendomsrechten op akkers die hun families al sinds 1913 bewerken. De beweging heeft als slogan '(land)bezit of dood', en talrijke incidenten van de voorbije maanden maken duidelijk dat ze het menen.
Nieuws

Verenigde Arabische Emiraten willen af van kindslaafjes inkamelenraces

Vanaf 1 september mogen er geen kinderen meerworden ingezet als jockeys bij de populaire kamelenraces in de VerenigdeArabische Emiraten (VAE). Elk jaar komen honderden jongetjes uit Pakistan enBangladesh terecht in de gevaarlijke sport. Vaak gaat het om slaafjes diedoor mensensmokkelaars aan de eigenaars van renstallen zijn geleverd.

Pagina's