Europa

Nieuws

VN willen 'duurzame oplossing' voor Servische vluchtelingen

Tijdens de oorlog die in de jaren negentig in het voormalige Joegoslavië woedde, vluchtten ongeveer 500.000 etnische Serviërs naar Servië. De Verenigde Naties en Europese experts pleiten nu voor een duurzame oplossing voor deze vluchtelingen: integratie in de Servische samenleving of terugkeer naar de voormalige Joegoslavische deelrepublieken.
Analyse

EUROPEES SOCIAAL FORUM

Het derde Europees Sociaal Forum (Londen, 15 tot 17 oktober) lokte minder deelnemers dan voorgaande jaren, toonde meer onderlinge spanningen en moest tegelijk op meer uitdagingen een antwoord bieden. Uit de zee van onderwerpen koos MO* om de schijnwerpers te richten op het belang van diversiteit om "een ander Europa" waar te maken.
Analyse

Globalisering drukt op Europa

Het Nederlandse poldermodel is opgeblazen door de regering Balkenende. Duitse arbeiders gaan meer werken voor hetzelfde loon en Duitse werklozen riskeren na een jaar hun werklozensteun te verliezen. Als het in Berlijn en Amsterdam druppelt, kan het dan in Brussel droog blijven? Is dit het moment waarop de globalisering echt begint te bijten en het ...
Nieuws

Belg heeft bijna drie aardbollen nodig

Als iedereen zou leven als de Belgen, hebben we bijna drie aardbollen nodig om voedsel te produceren, onze huizen te verwarmen en ons te verplaatsen. We hebben daarmee net als de andere landen in West-Europa een zware 'ecologische voetafdruk', zo blijkt uit het recentste Living Planet report' van het Wereldnatuurfonds WWF. De Belgische vzw Ecolife ...
Nieuws

Andersglobalistische agenda goed gevuld

Het Europees Sociaal Forum (ESF) van het voorbije weekend heeft een hele reeks plannen en oproepen tot actie opgeleverd waar vakbonden, niet-gouvernementele organisaties en andere sociale bewegingen de komende maanden een invulling aan proberen te geven. Op 11 november van dit jaar en 19 maart 2005 blaast de Europese andersglobalistische beweging i ...
Nieuws

Ngo's verenigen zich tegen 'privatiseringszucht' van officiële ontwikkelingshulp

Bij het slot van het Europees Sociaal Forum gisteren (zondag) in Londen lanceerde de Britse ngo War on Want een oproep tot een dringende hervorming van de Britse ontwikkelingshulp. Het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking gooit jaarlijks miljoenen ponden over de balk door ze te investeren in consultancy firma’s, zegt War on Want.
Nieuws

‘Patriottisch kapitalisme’ bemoeilijkt Servische aansluiting bij Europa

De EU heeft geen principiële bezwaren tegen de toetreding van Servië en Montenegro, maar niet iedereen in het land lijkt meteen bereid de prijs te betalen die daaraan verbonden is. Veel Serviërs willen buitenlandse investeerders liefst helemaal buiten de deur houden.
Nieuws

Irak verdeelt ESF

De grote Britse vakbond TUC is verbolgen dat activisten de Iraakse vakbondsleider Subji al Mashadani vrijdag het spreken belet hebben op het Europees Sociaal Forum (ESF). Al Mashadani steunt de omstreden overgangsregering in Irak en heeft niets tegen samenwerking met de landen die Irak de facto nog altijd bezet houden. Dat gaat volgens sommige Euro ...
Nieuws

Protest tegen verwerking Amerikaanse atoombommen in Frankrijk

Ongeveer 140 kilogram: dat is de indrukwekkende hoeveelheid plutonium die momenteel in Frankrijk wordt verwerkt tot brandstof voor kerncentrales. Het plutonium - voldoende voor twintig atoombommen - is afkomstig uit ontmantelde Amerikaanse kernwapens. Milieuorganisaties protesteren tegen deze volgens hen uiterst gevaarlijke praktijk van een krankzi ...
Nieuws

Europese Unie laat Aung San Suu Kyi in de steek

De Europese politieke leiders zijn er tijdens de Europa-Azië Top (ASEM), afgelopen weekeinde in Vietnam, niet in geslaagd druk uit te oefenen op het militaire regime van Rangoon. Birma kon, samen Cambodja, Laos en de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie, probleemloos toetreden tot het topoverleg.
Nieuws

Broeikaseffect wordt heet nieuws

Amerikaanse wetenschappers hebben geen verklaring voor de opvallende stijging van CO2-deeltjes die ze de laatste twee jaar in de atmosfeer hebben gemeten. Britse kranten en verschillende televisiekanalen brachten de verontrustende cijfers als groot nieuws naar buiten. Daarmee lijkt het probleem van het broeikaseffect in Groot-Brittannië eindelijk d ...
Nieuws

Europese andersglobalisten werken voorzichtig aan vernieuwing

De Europese andersglobalisten willen dit jaar naast de wereld ook hun eigen structuren beginnen te veranderen. De derde aflevering van het Europees Sociaal Forum die vrijdag in Londen start, is niet radicaal verschillend van de vorige edities in Firenze en Parijs. Toch is er een behoedzame verschuiving merkbaar naar concreter overleg en hechtere sa ...

Pagina's