Noord-Amerika

Nieuws

Amerikaans parlement niet gewonnen voor Centraal-Amerikaanse vrijhandelszone

In de centraal-Amerikaanse landen worden de rechten van werknemers met de voeten getreden, zo blijkt nog maar eens uit een rapport van Human Rights Watch. De bevindingen leveren nieuwe munitie voor de tegenstanders van de Centraal-Amerikaanse vrijhandelszone CAFTA. Daaronder bevinden zich steeds meer Democratische parlementsleden. Sommige waarnemer ...
Nieuws

Wereldbank is stuwende kracht achter doorbraak transgene landbouw in ontwikkelingslanden

Ondanks de weerstand in Europa en een rist ontwikkelingslanden, zetten genetisch gewijzigde gewassen hun indrukwekkende opmars voor. Vorig jaar werden 58,7 miljoen hectaren akkerland ingezaaid met transgene landbouwgewassen, schat de International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA), een stijging met 12 procent tegenove ...
Nieuws

Lula timmert verder aan Zuid-Zuidas

In zijn niet aflatende ijver om de handel tussen ontwikkelingslanden te bevorderen, bezoekt de Braziliaanse president Luiz Inácio da Silva eerstdaags vijf Arabische landen. In januari komt India aan de beurt, samen met Zuid-Afrika en Brazilië de stuwende kracht achter de Zuidas van ontwikkelingslanden.
Nieuws

Democratische kandidaten beloven dubbel zoveel geld voor strijd tegen aids

Alle negen Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2004 beloven 30 miljard dollar voor de strijd tegen aids in de volgende vijf jaar. Dat is dubbel zoveel als de 15 miljard die president George Bush wil spenderen. De Democraten schaarden zich achter de eisen van het platform 'Stop AIDS'.
Nieuws

Amerikaans parlement gul voor strijd tegen aids

Het Amerikaans parlement staat op het punt 2,4 miljard dollar aan ontwikkelingshulp goed te keuren voor de strijd tegen aids in 2004. Dat is 400 miljoen dollar meer dan de regering van president George W. Bush had gevraagd. De totale Amerikaanse ontwikkelingsbegroting voor 2004 zou 6 procent hoger liggen dan dit jaar. Een deel van dat geld gaat wel ...
Nieuws

Krijgen ‘realisten’ overhand in Amerikaanse buitenlandbeleid? - analyse

Na twee jaar overwicht zitten de neoconservatieve haviken in het defensief bij de machtsstrijd om het Amerikaanse buitenlandbeleid. De VS maakten de afgelopen weken een duidelijke bocht in Irak door de machtsoverdracht te vervroegen naar juni volgend jaar. Maar minder opvallend was de geruisloze koerswijziging ten opzichte van Iran, Noord-Korea en ...
Nieuws

Speciale relatie VS-Saudi-Arabië onder vuur

Zeven Amerikaanse senatoren hebben vorige week een wetsvoorstel ingediend dat het Witte Huis zou verplichten sancties uit te vaardigen tegen Saudi-Arabië als het regime daar steun blijft verlenen aan het internationaal terrorisme. Waarschijnlijk gaat de tekst ook naar het Huis van Afgevaardigden. De kans lijkt klein dat het voorstel het haalt - daa ...
Nieuws

Nieuwe Canadese premier wordt de rijkste ooit

Paul Martin vervangt op 12 december Jean Chretien als premier van Canada. Volgens zijn criticasters is Martin zoveel verschuldigd aan de bedrijfswereld dat hij niet de belangen van alle Canadezen dient.
Nieuws

WHO-lid China werkt op de heupen van de concurrentie

Sinds China in 2001 lid werd van deWereldhandelsorganisatie (WHO), probeert het zo weinig mogelijk de aandachtte trekken. Toch lijkt de Aziatische reus nu definitief in ongenade gevallenbij de concurrerende handelsblokken in Europa en de VS. Hetmercantilistische China krijgt het verwijt met een ondergewaardeerde muntzijn export te stimuleren en teg ...
Nieuws

De waarheid over Bush, in 30 seconden

George Soros, één van de rijkste mannen ter wereld, heeft tot vijf miljoen dollar uitgeloofd voor de filmmaker die het beste anti-Bush-spotje bedenkt. De initiatiefnemers vrezen echter dat geen enkel netwerk het kroonstuk van de anti-Bushcampagne zal willen uitzenden.
Nieuws

VS proberen tegenstand voor FTAA-top in Miami te elimineren

De handelsministers van het Amerikaansecontinent ontmoeten elkaar deze week in Miami voor onderhandelingen over depan-Amerikaanse Vrijhandelszone (FTAA). Om te vermijden dat de armere landeneen blok vormen tegenover de eisen van de Verenigde Staten, probeertWashington de tegenstand zoveel mogelijk te verzwakken. Dat gebeurtvoornamelijk door bilater ...
Nieuws

Mijnbouw in ecologisch waardevol gebied is niet zonder risico’s

Ontginners van energiebronnen en hun financiers doen er goed aan grondige, onafhankelijke impactstudies te bestellen voor ze beslissen om ergens olie, gas, kool of hout te winnen. Zo niet kunnen ze lelijk het deksel op hun neus krijgen. Dat stelt een rapport van het in Washington gevestigde World Resources Institute.

Pagina's