Noord-Amerika

Nieuws

De oorlog thuis

Amerikaanse mensenrechtengroepen klagen over hetgeweld en de verdachtmakingen waarmee de registratie van moslims enArabieren in de VS de voorbije weken gepaard gingen. Honderden moslimskregen handboeien om en werden in de cel gegooid terwijl hun antecedentenwerden onderzocht. Tientallen migranten zijn als gevolg van de procedureuitgewezen, vaak omw ...
Nieuws

Ahmed Chalabi, een voldongen feit? - analyse

Toen de Amerikaanse president, Franklin Roosevelt aan Jozef Stalin vroeg of het hem een goed idee leek de raad van paus Pius XII te vragen over wat er met het naoorlogse Europa moest gebeuren, antwoordde de Sovjet-dictator met de beroemde woorden: Hoeveel troepen heeft de paus?
Nieuws

“Amerikaanse Arabieren worden belegerd”

De oorlog in Irak heeft de anti-Arabische hetze die na 9/11 even de kop opstak in de VS weer aangewakkerd. Arabieren en moslims voelen zich kwetsbaarder dan ooit. Tragisch hoogtepunt van een reeks incidenten waren vier haatmoorden, maar de Amerikaanse Arabieren voelen zich ook geviseerd door politie en immigratiediensten. Ze wijzen met een beschuld ...
Nieuws

Powell en Rumsfeld leveren slag over Irak-na-de-oorlog

Terwijl de slag om Bagdad nog moet beginnen, is er in de Amerikaanse regering een hevige strijd aan de gang over de plannen met Irak als Saddam er van de macht is verdreven. Het Pentagon - het Amerikaans ministerie van Defensie - zou het overgangsbestuur grotendeels zelf in handen willen houden en wil alleen taken delegeren naar zijn vertrouwelinge ...
Nieuws

Amerikanen schrijven VN niet af

Driekwart van de VS-burgers staat achter deoorlog tegen Irak, maar opvallend veel Amerikanen vinden dat hun presidentde VN ten onrechte links heeft laten liggen. Dat blijkt uit eenopiniepeiling die tijdens de eerste vijf dagen van oorlog werd uitgevoerddoor het Programme on International Policy Attitudes (PIPA) van deUniversiteit van Maryland.
Nieuws

'Zwart humeur Prins der Duisternis is veelbetekenend' - analyse

Een week geleden was Richard Perle, de machtigevoorzitter van de adviesraad van het Pentagon, nog een tevreden man. Op eenfeestje bij hem thuis vierde de aanvoerder van de neoconservatieve havikenin de Amerikaanse regering de aftrap van de oorlog tegen Irak. Maar een weeklater is Perle minder in zijn nopjes. De 'Prins der Duisternis' ziet zichdoor ...
Nieuws

Fox breekt met traditie van gehoorzaamheid aan VS - analyse

De Mexicaanse president, Vicente Fox, slaat klinkende munt uit zijn felle houding tegen een oorlog in Irak. De oppositie zwijgt, de economie trekt aan en zijn populariteit bereikt een hoogtepunt. Maar Fox wil meer. Als tijdelijke voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en als gastheer van een speciale conferentie over Pan-Amerikaa ...
Nieuws

Mislukte onthoofding Iraaks regime toont verdeeldheid in Amerikaanskamp - ANALYSE

Toen Saddam Hoessein donderdagochtend optelevisie verscheen, steeg een zucht van verlichting op in het hoofdkwartiervan het American Enterprise Institute (AEI). Het anonieme kantoorgebouw opdrie straten van het Witte Huis is het hoofdkwartier van de neoconservatievefractie onder de haviken die momenteel de dienst uitmaken in Washington.Voor hen is ...
Nieuws

Amerikaanse vredesbeweging geeft zich niet gewonnen

Terwijl de VS bommen dropt boven Bagdad, is de Amerikaanse vredesbeweging druk doende met de organisatie van Day After demonstraties.
Nieuws

Kwaliteitskranten vegen vloer aan met Frankrijk

De Franse weerstand tegen een oorlog in Irak kent geen genade bij de rechtsgezinde Amerikaanse media en politiek. Heel wat vooraanstaande media vegen de vloer aan met de oude zielige dame van Europa.
Nieuws

Amerikaanse joden diep verdeeld over oorlog tegen Irak

Nu de Verenigde Staten zich opmaken voor een oorlog tegen Irak, laait het debat over de macht van de zionistische lobby in de VS weer op. Neoconservatieve joden spelen een prominente rol in de campagne voor een oorlog, en het lijkt ook zo dat Israël veel te winnen heeft bij de afzetting van Saddam Hoessein. Er zijn ook veel joodse oorlogstegenstand ...
Nieuws

VS verhuizen troepen en starten charmeoffensief in nieuw Europa

De Verenigde Staten verhuizen massaal troepen en materieel van Duitsland naar Bulgarije en Roemenië, dichter in de buurt van een oorlog in Irak. De regering van president George W. Bush put zich uit in woorden van lof voor de gastvrijheid van het “nieuwe Europa” en belooft een verdieping van de economische samenwerking.

Pagina's