Wereld

Nieuws

Voortaan zijn alle bossen heilig voor de Wereldbank

De Wereldbank heeft donderdag een nieuw bosbouwbeleid bekend gemaakt dat de oppervlakte van beschermde woudgebieden in de ontwikkelingslanden gevoelig moet uitbreiden en miljoenen mensen uit de armoede zou moeten kunnen halen. De Bank wil niet langer alleen geld ter beschikking stellen voor projecten in beschermde of bijzonder waardevolle bosgebied ...
Nieuws

Overbevissing vernietigt eiwitten van de armen

De meest gegeten vissoorten kunnen tegen 2020 vier tot 16 procent duurder worden, een gevolg van overbevissing en van de bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden die de vraag zal doen toenemen. Dat stellen het WorldFish Centre en het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in een gisteren (donderdag) gepubliceerd rapport. Slechts nieu ...
Nieuws

Europa en ontwikkelingslanden trekken klimaatonderhandelingen weervlot

Gezamenlijke inspanningen van de EuropeseUnie, China en de ontwikkelingslanden lijken ervoor te zorgen dat hetprotocol van Kyoto toch een centrale plaats krijgt in de Verklaring vanDelhi. Dat document wordt het belangrijkste product van de tiendaagseklimaatconferentie die vrijdag in de Indiase hoofdstad wordt besloten.Eerder was grote consternatie ...
Nieuws

EU woedend over ontwerpverklaring achtste klimaatconferentie

De Europese Unie is ontstemd over het ontwerpvan de 'Delhi Declaration', het slotdocument voor de achtsteklimaatconferentie (COP-8) die de uitvoering van het Verdrag van Kyoto ingoede banen moest leiden. Het document, dat vrijdag moet worden goedgekeurd,bevat niet eens een deadline voor het in werking treden van Kyoto. Als hetprotocol niet in werki ...
Nieuws

2002 barslecht jaar voor koraalriffen

De koraalriffen hebben het dit jaar in alleoceanen zwaar te verduren. Tot dusver werden 430 gevallen van verblekingvastgesteld, een teken dat de miljarden diertjes die in banken samengeklitzijn, de geest beginnen te geven. Het verschijnsel wordt in verband gebrachtmet de opwarming van de aarde.
Nieuws

Recht op voedsel blijft papieren principe

De VN vinden dat het nog eens mag benadruktworden: het recht op voedsel wordt wereldwijd aan de lopende bandgeschonden. In een maandag gepubliceerd rapport gipst Jean Siegler, eenSpeciale Verslaggever van de VN-Mensenrechtencommissie, vooral de rijkelanden omdat ze hun herhaalde beloften niet nakomen om de honger de werelduit te helpen. De VN stell ...
Nieuws

Europese sociaal-democratie dwaalt (Mario Soares)

De sociaal-democratie in Europa is in crisis net op het moment dat zij het tegengewicht zou moeten vormen voor de vernietigingsmacht van de Verenigde Staten. De huidige generatie van Europese leiders die tot de Socialistische Internationale behoren hebben een vriendelijke houding tegenover Washington laten evolueren tot slaafse gehoorzaamheid. Dat ...
Nieuws

VN-studie klaagt partijdigheid VN, Wereldbank en IMF aan

De huidige internationale instellingen zijnverouderd zijn niet opgewassen tegen hun nieuwe taken. De nood aan nieuweglobale instellingen is hoog; zoniet gaat de democratie teloor. Dat zegteen studie van de United Nations Universiteit, die deze week verscheen.'Governing Globalisation' pleit voor de oprichting van een WereldwijdeVolkenraad en een Eco ...
Nieuws

WWF wil CITES-bescherming voor commercieel bedreigde soorten

Het Wereldnatuurfonds WWF heeft een lijst van 10 dieren bekendgemaakt die dringend moeten worden opgenomen op de lijsten van het CITES-verdrag voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Met name de Antarctische diepzeeheek (Dissostichus eleginoides), zeepaardjes en mahoniehout worden steeds zeldzamer omdat er geld mee te verdienen v ...
Nieuws

UNCTAD voorspelt gevoelige daling van buitenlandse investeringen

UNCTAD, de Conferentie over Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, schat dat bedrijven wereldwijd dit jaar 534 miljard dollar directe buitenlandse investeringen zullen doen. Dat is een gevoelige daling van zo'n 27 procent tegenover vorig jaar. De daling zal 31 procent bedragen voor de industrielanden, 23 procent in de ontwikkelingslanden e ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden en ngo's bijten van zich af op achtsteKyoto-conferentie

COP-8, de achtste opvolgingsconferentie voorde toepassing van het Kyoto-protocol, is gisteren (woensdag) van startgegaan in New Delhi. Het gastland en andere ontwikkelingslanden beten op deeerste dag van de tiendaagse conferentie meteen van zich af. Zij verwachtenextra inspanningen van de industrielanden omdat die de grootsteverantwoordelijkheid dr ...
Nieuws

VS in pole position wat betreft religieuze onverdraagzaamheid- VN-rapport

De VN hebben zestien lidstaten aangeschrevenmet het verzoek een onderzoek in te stellen naar klachten over religieusextremisme en onverdraagzaamheid tegen personen en etnische groepen in hunland. Het gaat om Azerbeidzjan, Bangladesh, China, Egypte, Georgië, India,Indonesië, Myanmar (het vroegere Birma), Nigeria, Pakistan, Moldavië,Saoedi-Arabië, Tu ...

Pagina's