Economie

Analyse

"Zonder goed bestuur kan de vrije markt de armoede niet verminderen"

Dat het IMF veel kritiek te verwerken heeft, hoeft niet te verbazen. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Het fonds adviseerde vele landen om grondige hervormingen door te voeren zoals het vrijmaken van de handel, het doorvoeren van overheidsbesparingen en privatiseringen en het bevorderen van het vrije verkeer van kapitaal. De resultaten waren ...
Analyse

De Washington consensus

De uitdrukking 'Washington Consensus' is een beschadigde merknaam geworden. Over heel de wereld wordt deze term in verband gebracht met een neoliberaal beleid dat het IMF en de Wereldbank opdringen aan machteloze regeringen en dat leidt tot crisis en armoede. Sommigen spreken over een nieuw imperialisme, George Soros over marktfundamentalisme. ...
Analyse

Tien redenen om tegen het IMF te zijn

Een der machtigste instellingen ter wereld Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank werden in 1944 opgericht in Bretton Woods (New Hampshire, Verenigde Staten). Beide instellingen hebben nu hun zetel in Washington. De oorspronkelijke doelstelling van het IMF was het bevorderen van de internationale economische samenwerking en het toesta ...
Analyse

De rol van het IMF in een (vernieuwde) internationale financiële architectuur

Het concept van de 'internationale financiële architectuur' verwijst naar het geheel van internationale spelregels, instellingen en instrumenten die (zouden kunnen) gebruikt worden in de internationale financiële verhoudingen en transacties tussen landen.
Analyse

België en de artikel-4-missies van het IMF

Net zoals de Wereldbank en het General Agreement on Tariffs and Trade (het GATT-akkoord, de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie) werd het IMF opgericht met de politieke bedoeling om de economische fouten te vermijden die rond 1930 geleid hadden tot de Grote Depressie en zo tot de Tweede Wereldoorlog.
Analyse

Hoge bomen vangen veel wind

Hoge bomen vangen veel wind en over een gebrek aan tegenwind kan het Internationaal Monetair Fonds de voorbije jaren zeker niet klagen. Enkel de Wereldhandelsorganisatie kan nog met het fonds wedijveren om de titel van meest bekritiseerde internationale instelling ter wereld. De kritiek komt niet meer alleen van radicale actiegroepen, NGOs of vakbo ...
Analyse

Het internationaal monetair fonds: een grote mond en kleine oren

Wat schort er aan het IMF? Het heeft redelijke statuten en een breed lidmaatschap, het predikt sinds 1999 armoedebestrijding en het behandelt sinds die tijd zelfs het NGO-personeel als menselijke wezens. Het fonds heeft onder andere een luik dat tegen een lage rente vrij stevige brokken kapitaal naar arme Derde Wereldlanden kan versassen en speelt ...
Nieuws

EU lanceert helpdesk voor mercantiele ontwikkelingslanden

Exporteurs uit arme landen krijgen een voorkeursbehandeling op de Europese en Amerikaanse markt. Althans in theorie. Eén van de obstakels is dat de handelaars in het Zuiden niet op de hoogte zijn van de voordelen, of dat een hoop papierwerk de Noord-Zuidhandel in de weg zit. Om daar wat aan te doen, lanceert de Europese Unie een portaal waarop hand ...
Nieuws

Verzet tegen ratificatie CAFTA als opstapje naar acties tegen FTAA

Een duizendtal vakbondsmensen, boerenleiders, activisten en linkse intellectuelen uit Noord- en Latijns-Amerika heeft donderdag in Havana besloten zich te blijven verzetten tegen het CAFTA, een op 17 december ondertekend vrijhandelsakkoord tussen de VS en vier landen in Midden-Amerika. Dat verzet is volgens hen de eerste stap in een strategie om he ...
Nieuws

Vredesdividend laat op zich wachten

Het twee jaar oude bestand tussen de Tamil Tijgers en de regeringstroepen heeft het noordenoosten van Sri Lanka economisch nog niet veel opgeleverd. De heropbouw gaat slepend, zeker sinds de vredesbesprekingen in april vorig jaar werden opgeschort. President Chandrika Kumaratunga en premier Ranil Wickremesinghe zetten het vredesproces bovendien in ...
Nieuws

Steden moeten opletten voor negatieve gevolgen globalisering

Tegen 2030 leven bijna 5 miljard mensen in een stedelijke omgeving, schatten de VN in een nieuw rapport dat deze week wordt voorgesteld op het World Urban Forum in Barcelona. De spectaculaire stijging heeft te maken met de bevolkingsgroei, maar ook met een plattelandsvlucht die het gevolg is van stijgende inkomensongelijkheid.  
Nieuws

EU investeert fors in Middellandse-Zeegebied

De Europese Investeringsbank (EIB) trekt 2 miljard euro uit voor financiering van projecten in het Middellandse-Zeegebied. Het geld is vooral bedoeld om kleine en middelgrote bedrijven aan te zetten tot investeringen.

Pagina's