Economie

Nieuws

Wachten op het “groeispektakel” op de arbeidsmarkt

De regering van de Braziliaanse presidentLuiz Inácio de Silva wil met microkredieten en subsidies voor bedrijven diejonge werklozen in dienst nemen de binnenlandse consumptie aanzwengelen. Despecialis ...
Nieuws

Serviërs ontdekken opnieuw dat arbeid loont

Veel Serviërs vinden dat ze er sinds de val vanSlobodan Milosevic niet veel beter aan toe zijn. De economie in hetBalkanland herstelt zich maar moeizaam van een decennium van isolatie enstilstand. De ...
Nieuws

Vrouwenhuwelijk symptoom van gebrekkige emancipatie

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen zijnin Tanzania geen vanzelfsprekendheid. In sommige gemeenschappen bestaat depraktijk van het “vrouwenhuwelijk”, waarbij een oudere vrouwe een jongere“koopt” om ...
Nieuws

Pensioendebat verlamt Braziliaanse economie

De Braziliaanse regering stuit bij pogingenom de pensioenprivileges van ambtenaren af te bouwen op hevige weerstandvanuit het gerecht. De pensioenhervorming dreigt slechts in een felafgezwakte versie ...
Nieuws

Milieu cruciaal voor duurzame ontwikkeling ACP-landen

Ontwikkelingslanden die de armoede willen bestrijden, moeten bijzonder zorg dragen voor natuurlijke rijkdommen. Dat is de conclusie van een rapport van leden van het Europese en Nigeriaanse parlement. ...
Nieuws

Behoedt toerisme het San-volk voor culturele genocide ?

De regering van Botswana heeft de San, ook wel “Bosjesmensen” genoemd, officieel inspraakrecht gegeven in de toeristische ontsluiting van hun leefgebied. De maatregel wijst op het toenemende belang va ...
Nieuws

Afrikaanse Unie wil banden met diaspora aanhalen

Waar kunnen de Afrikaanse landen de middelenbijeenscharen om de droom van een Afrikaanse renaissance te realiseren?Die vraag staat centraal op de tweede top van de Afrikaanse Unie in deMozambikaanse h ...
Nieuws

‘Contrast vredelievende EU - schietgrage VS is mythe’

Voor elke burger – of het nu een man, een vrouw of een kind is – is er in de Verenigde Staten bijna één handwapen. De meeste van de wapens die wereldwijd jaarlijks een half miljoen mensen doden, zijn ...
Nieuws

UNDP acht verdere stijging bilaterale ontwikkelingshulp waarschijnlijk

De Afrikaanse landen moeten zelf meer gaan investeren in hun eigen bevolking. Dat was de boodschap die Mark Malloch-Brown, de baas van het UNDP verkondigde in het Mozambikaanse Maputo, waar de leiders ...
Nieuws

Bush’ ontroerende verklaringen overtuigen niet - analyse

De ontmoetingen tussen de Amerikaanse president Bush en zijn vijf Afrikaanse collega’s verliepen deze week opvallend kameraadschappelijk, maar achter de schermen zijn erg veel kritische geluiden te ho ...
Nieuws

Zoon Mubarak wil Egypte omvormen tot neoliberale modelstaat

Een nieuwe generatie leiders wil Egypte omvormen tot een neoliberale modelstaat naar recepten uit Washington. Dit is geen tijdvoor academici of intellectuelen, maar voor zakenlui. Aan hen is de toekom ...
Nieuws

Nigeria hoofdvogel op Bush’ oliesafari

De Amerikaanse president George W. Bush brengt morgen (vrijdag) een bezoek aan Nigeria. Bush’ laatste stop is van groot belang voor de Amerikaanse oliebedrijven, die er vaste voet aan de grond hebben. ...

Pagina's