Economie

Nieuws

Souvenirverkopers zien terugkerende toeristendollars aan hun neus voorbijgaan

Na enkele bijzonder magere jaren beginnen de toeristen terug te keren naar het island in the sun, Jamaica. De bewoners van de populaire vakantiebestemming Montego Bay in het noorden van het eiland ver ...
Nieuws

'Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te weinig transparant'

Er is onvoldoende controle op de projectendie de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) financiert. Het BankInformation Centre (BIC), een organisatie in Washington die de werking vaninternationale ...
Nieuws

SADC wordt stilaan één energiemarkt

Vorig jaar is de handel in elektriciteit tussen de veertien lidstaten van de Southern African Development Community (SADC) met 20 procent toegenomen. Door de grensoverschrijdende levering van stroom k ...
Nieuws

Regeringen en ontwikkelingsinstellingen vrijen uitgeweken ‘helden’ op

De miljoenen Latijns-Amerikanen die uit hun land zijn weggetrokken onder druk van de economische crisis en torenhoge werkloosheid, zijn echte geldschieters geworden voor hun land van herkomst. Vorig j ...
Nieuws

Donald en Mickey veroveren Chinese vasteland

China heeft honderden amusementsparken van eigen makelij zien floppen, en toch flirt Peking met het idee tegen 2010 twee of drie Disneyland-centra of andere megaparken te openen. De Communistische Par ...
Nieuws

Slechte IMF-student krijgt toch pluim

De Chileense president Ricardo Lagos geeft toe dat zijn land het laatste decennium een wispelturige leerling is geweest in het klasje van het Internationaal Muntfonds (IMF). Hij belooft beterschap en ...
Nieuws

Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

De faillissementsprocedure (SDRM) die hetInternationaal Muntfonds voorstelt, is en blijft onaanvaardbaar, zelfs ineen gewijzigde vorm. Dat liet de particuliere kredietsector dinsdag weten ineen brief ...
Nieuws

Latijns-Amerikaanse economieën presteerden dit jaar barslecht

Een daling van de economische activiteit meteen half procent, een stijgende inflatie en steeds meer Latijns-Amerikanendie werkloos worden en onder armoedegrens zakken: dat is deLatijns-Amerikaanse eco ...
Nieuws

Centraal-Amerika zet alles op FTAA in 2003

De economieën in Centraal-Amerika zullen ookdit jaar geen spectaculaire groei optekenen. Het bruto binnenlands productin Centraal-Amerika dikt al enkele jaren nauwelijks aan, met groeicijfersvan één t ...
Nieuws

'Geen oorlog tegen Irak zolang politieke crisis Venezuelaaanhoudt'

De politieke crisis in Venezuela, waar dealgemene staking vandaag (woensdag) dag 17 ingaat, brengt de Amerikaansebelangen in het gedrang. De olietoevoer vanuit Venezuela hapert, en dat iseen factor wa ...
Nieuws

Banken zwemmen in geld dat niet van hen is

Een jaar geleden stonden de meeste Argentijnse banken voor de afgrond, maar intussen lijken de financiële instellingen het er verrassend goed te doen. Het aantal sluitingen van banken is sterk terugge ...
Nieuws

Nigeria haalt OESO-deadline over witwaspraktijken

De Nigeriaanse regering heeft gisteren (maandag) op de valreep een wet op de witwasserij ondertekend. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) had ermee gedreigd om economis ...

Pagina's