Economie

Nieuws

Partijtop krijgt oog voor herverdeling

In het zog van het 16de partijcongres hebben de Chinese staatsmedia een oproep gelanceerd om in China een 'xiaokang' of 'levensbron' aan te boren. De ietwat mistige term wijst erop dat de bezorgdheid ...
Nieuws

Heropening officieel pandjeshuis illustreert nijpende deviezenschaarste

Sinds 10 december kunnen Cubanen die krap bij kas zitten weer terecht bij het 'Casa del Oro', een officiële instelling waar de bevolking op het hoogtepunt van de economische crisis begin de jaren 90 s ...
Nieuws

Hotels Bali lopen langzaam weer vol

Een promotie-actie van Singapore Airlineszorgt ervoor dat sommige hotels op het Indonesische eiland Bali weer aardiggevuld raken. Thailand en de Filipijnen zetten ook in op het regionaaltoerisme om he ...
Nieuws

Noord-Zuidconflicten blijven Doharonde overschaduwen

Vijf dagen resten de lidstaten van deWereldhandelsorganisatie (WHO) nog om tot een vergelijk te komen over tweebelangrijke dossiers in de vorig jaar in Doha opgestarte multilateraleonderhandelingsrond ...
Nieuws

Van zand naar silicium

Sinds drie jaar voert Jordanië campagne voor de versnelde invoering van spitstechnologieën, zowel binnen de regering als in het zakenleven. De koning zelf is de grootste motor achter de inspanningen o ...
Nieuws

Aandeelhouders vragen Ford en General Motors milieuvriendelijker te

Een belangenvereniging van religieuzeinvesteerders vraagt de twee grootste autofabrikanten in de VerenigdeStaten, Ford en General Motors, de uitstoot van broeikasgassen door hunfabrieken en wagens gev ...
Nieuws

Wereldwijde economische dip hindert strijd tegen armoede-

Het ziet er volgens de Wereldbank niet goeduit voor het wereldwijde gevecht tegen de armoede. De wereldeconomie stokten de groei valt overal lager uit dan verwacht. De eerste slachtoffersdaarvan zijn ...
Nieuws

Alternatieve munten succesvol alternatief voor yen

Wanneer Takayuki Miyamoto hulp nodig had om zijndak te herstellen, betaalde hij met kurin, de lokale munt in zijngeboortestad Kuriyama in het noorden van Japan. Miyamoto had de Kurinverdiend door zelf ...
Nieuws

Handelsakkoord Chili-VS versterkt VS-hegemonie binnen FTAA

Chili en de Verenigde Staten hebben woensdagniet zonder enige moeilijkheden de onderhandelingen over een bilateraalhandelsakkoord afgerond. Critici vinden dat Chili daarmee de solidariteittussen de La ...
Nieuws

IMF hervalt in oude dreigementen tegen arme landen

Drie maanden geleden stelde hetInternationaal Muntfonds nieuwe regels voor die arme landen meer autonomiemoesten geven in de economische programma's die ze met IMF-leningen willenuitvoeren. Vorige wee ...
Nieuws

Hoogste werkloosheidscijfers in 25 jaar, zegt IAO

Als gevolg van de globalisering kent dewerkgelegenheid in Latijns-Amerika en de Cariben de zwaarste crisis van devoorbije 25 jaar. Dat staat te lezen in 'Labour Outlook 2002', een rapportvan de Latijn ...
Nieuws

IMF raadt aan aantal Palestijnse gastarbeiders te reduceren

Om de ergste recessie in zijn geschiedeniste bezweren moet Israël een strikte begrotingsdiscipline handhaven en hetaantal buitenlandse arbeiders, zeg maar Palestijnen, reduceren tenvoordele van binnen ...

Pagina's