Economie

Nieuws

Productiviteit industrielanden neemt toe, Latijns-Amerika en Afrika blijven achter

Arbeiders zijn in 2002 duidelijk productiever geworden, maar die toename vond vooral in de geïndustrialiseerde landen plaats. Dat blijkt uit de vandaag (maandag) gepubliceerde ‘Key Indicators of the Labour Market’, een jaarlijks rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Volgens de instelling neemt de productiviteit in Afrika en Latijn ...
Nieuws

Argentinië wordt 'groene sojawoestijn'

Terwijl het Argentijnse nationalelandbouwsecretariaat jubelt dat de sojaoogst dit jaar de kaap van 36 miljoenton heeft bereikt, wijzen milieubeschermers, landbouwdeskundigen en veleboeren op de gevaren van de sojamonocultuur. Ze vrezen voor uitputting vande bodem, grote kwetsbaarheid bij een verder dalende sojaprijs op deinternationale markt en afh ...
Nieuws

“Multinationals dicteren agenda WHO” (rapport)

Achter de schermen van de “ontwikkelingsronde”van Doha binnen de Wereldhandelsorganisatie drukken transnationale bedrijvenhun wil door bij de delegaties van de Verenigde Staten en de Europese Unie.De stelling is niet nieuw, maar wordt door Friends of the EarthInternational (FOEI) onderbouwd met acht case studies in een rapport met alstitel “busines ...
Nieuws

WHO speelt hete aardappel door aan ministerconferentie

De voorbereidingen voor de ministerconferentie in Cancún volgende maand werden gisteren (woensdag) besloten in een klimaat van onenigheid. De ontwikkelingslanden zijn niet tevreden met het ontwerpakkoord waarmee de 146 handelsministers van de Wereldhandelorganisatie (WHO) binnen twee weken in Mexico aan de slag moeten. Het enige geschilpunt dat ech ...
Nieuws

'Compromisvoorstel Cancún op maat van EU en VS gesneden'

Wat zijn de kansen dat het compromisvoorstel dat zondag werd voorgelegd door de Wereldhandelorganisatie ook effectief tot nieuwe multilaterale handelsakkoorden leidt? Het debat over wat er in de Doha-ronde nu beslist moet worden, is nog niet afgerond. Een oplossing lijkt steeds verder verwijderd, want heel wat ontwikkelingslanden reageren negatief ...
Nieuws

Argentinië is het Mekka van de gedubde film

Met een ijl hoofd van het hijgen legtde vrouw haar hoofdtelefoon aan de kant. Meer dan een paar minuten mag depauze voor een slokje water buiten de geluidsstudio niet duren. De naarschatting 100 stemartiesten in Argentinië kunnen de toevloed van opdrachtenvoor het nasynchroniseren van films, van cartoons tot porno, nauwelijks debaas. Voor erotische ...
Analyse

WTO: de trein der traagheid

WTO: de trein der traagheid Cancun: een maat voor niets?
Nieuws

Economie groeit te traag om armoede en werkloosheid weg te werken

De Braziliaanse economie raakt eind ditjaar waarschijnlijk uit de impasse om tegen het begin van 2005 opnieuw onderstoom te raken. Dat is althans het vooruitzicht van de economen die net alsde Braziliaanse president Luiz Inácio da Silva zweren bij een lage inflatieen een strikte begrotingsdiscipline. Anderen waarschuwen dat Brazilië teafhankelijk b ...
Nieuws

Consumentenorganisaties mengen zich in het debat

De landbouwsubsidies in rijke landen zijnnadelig voor consumenten, in het Noorden zowel als in het Zuiden. Dat is deboodschap van consumentenorganisaties die zich overal ter wereldvoorbereiden op lobbywerk tijdens de WHO-ministerconferentie in Cancún. Dein Londen gebaseerde ngo-koepel Consumers International (CI) is eringeslaagd te worden opgenomen ...
Nieuws

Buitenlandse investeringen in neerwaartse spiraal

– Brazilië ontving in de eerste helft vandit jaar 3,5 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen (FDI), 63procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wanneer de trend zichdoorzet, komen dit jaar niet meer dan acht miljoen dollar aan FDI binnen,tegenover 16,6 in 2002. Het dalende financiële engagement uit het buitenlandzorgt ervoor ...
Nieuws

Multinationals vragen EU en VS flexibiliteit inzake landbouw enmedicijnen

– De International Business Council (IBC), eenbelangenorganisatie van Japanse, Amerikaanse en Europese multinationals,vraagt de VS en de EU flexibel te zijn inzake landbouw en generischegeneesmiddelen om de liberalisering van de wereldhandel op andere vlakkeneen nieuw elan te geven. Bedoeld zijn de zogenaamde “Singapore issues”,onderhandelingen die ...
Nieuws

Hyperinflatie doet Zimbabwe duizelen

Geld afhalen is in Zimbabwe een bezigheid geworden die enkele dagen in beslag kan nemen. Een pinautomaaat spuwt maximum tienduizend Zimbabwaanse dollar uit – vroeger een behoorlijk bedrag maar nu nog amper 3,5 euro. De nationale munt is 4 keer minder waard dan in het begin van dit jaar en tegen eind 2003 zal de inflatie 800 procent bedragen, voorsp ...

Pagina's