Economie

Nieuws

Andersglobalisme en milieubewustzijn blijven krachtlijnen internationale consumentenbeweging

De internationale consumentenbeweging wil nog energieker ten strijde trekken tegen de ongeremde economische globalisering en ontwikkelingen die het ecologisch evenwicht op onze planeet in gevaar brengen. Regeringen moeten beslissingsmacht heroveren op transnationale bedrijven en ervoor zorgen dat de mens weer centraal komt te staan in de economie. ...
Nieuws

Amerikaanse Big Brother werpt schaduw over Canadese volkstelling

De organisatie van een nieuwe Canadese volkstelling in 2006 baadt nu al in een schandaalsfeer. Veel Canadezen willen zich niet meer laten screenen door de Amerikaanse firma Lockheed Martin.
Nieuws

Expansie mobilofonie in ontwikkelingslanden enige lichtpunt voor ICT-sector

Het aantal gsm-toestellen in de ontwikkelingslanden heeft de kaap van het half miljard overschreden. Het succes van het mobiel bellen in de landen van het Zuiden is het enige feit waaraan de al drie jaar stagnerende sector van de informatie- en communicatiesector zich kan optrekken.
Nieuws

Transgene gewassen gedijen goed

Op achttien miljoen hectaren akkers in Latijns-Amerika worden nu al genetisch gewijzigde gewassen geteeld. Het is een verhaal van een handvol multinationale bedrijven. Zij beslissen over prijzen en productiemethoden.
Nieuws

Wereldbank steunt duurzame koffie

Ecologisch verbouwde koffie zit in de lift. De Wereldbank lanceert een oproep om meer duurzame koffie te verbouwen. Het kan duizenden koffietelers helpen overleven, het milieu vooruithelpen en de koffiesector nieuwe impulsen geven.
Nieuws

G 20+ vat Doha-ronde opnieuw bij de horens

De handelsministers van de Groep van 20+ (voorheen G 22) vergaderen vandaag in de Argentijnse hoofdstad om samen een strategie uit te tekenen voor de rest van de multilaterale gesprekken over de wereldhandel. De groep wil zich “constructief” opstellen om de in Cancun vastgelopen Doha-ronde weer vlot te krijgen. Maar aan de eisen lijkt weinig verand ...
Nieuws

Campagne tegen illegale wapenhandel van start

Jaarlijks komen ongeveer een half miljoen inwoners van Zwart Afrika om door illegale vuurwapens. Er zijn naar schatting 25 miljoen wapens in omloop in deze streek. Amnesty International lanceerde gisteren (donderdag) samen met het Britse Oxfam en de IANSA, het internationale actienetwerk tegen lichte wapens, een wereldwijde campagne om deze menseli ...
Nieuws

Cariben zien FTAA deadline van 2005 niet halen

Binnen vijftien maanden zou de grootste vrijhandelszone ter wereld, de Free Trade Area of the Americas (FTAA), een feit moeten zijn. Maar de Caribische staten wijzen erop dat er nog over 7000 onderwerpen onenigheid bestaat.
Nieuws

Wereldbank pleit voor deregulering

Deregulering doet de economie goed. Dat is de belangrijkste conclusie van 'Doing Business in 2004', een rapport van 230 pagina's dat dinsdag werd gepubliceerd door de Wereldbank. De Bank presenteert verbluffende vergelijkingen die duidelijk moeten maken dat landen die hun bedrijven zo min mogelijk aan banden leggen, economisch veel beter presteren ...
Nieuws

China kiest definitief voor 'vriendschap en samenwerking' in Zuidoost-Azië

De Chinese regering ondertekent woensdag op de Top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean) in Bali het Treaty of Amity and Cooperation (TAC), een overeenkomst waarin de Asean-landen het gebruik van geweld uitsluiten als middel om onderlinge geschillen te beslechten. De relaties tussen China en de regionale statenbond worden daarmee ...
Nieuws

VS willen achterdeurtje in verbod op methylbromide

De Verenigde Staten willen volgende maand op een vergadering van de VN in Nairobi een uitzondering vragen voor het stopzetten van het gebruik van het pesticide methylbromide. Methylbromide is een gas dat de ozonlaag aantast en dat volgens het protocol van Montreal uit 1991 tegen 2005 volledig uit gebruik moet zijn genomen.
Nieuws

Birma bemoeilijk democratische consensus ASEAN

De Vereniging van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) komt op 7 en 8 oktober samen op Bali om onder Indonesisch voorzitterschap twee belangrijke akkoorden af te sluiten. Het dossier over een verdieping van de samenwerking inzake veiligheid is controversieel omdat de lidstaten het er niet over eens zijn of democratie tot de politieke doelstellingen v ...

Pagina's