Economie

Analyse

WTO: de trein der traagheid

WTO: de trein der traagheid Cancun: een maat voor niets?
Nieuws

Consumentenorganisaties mengen zich in het debat

De landbouwsubsidies in rijke landen zijnnadelig voor consumenten, in het Noorden zowel als in het Zuiden. Dat is deboodschap van consumentenorganisaties die zich overal ter wereldvoorbereiden op lobbywerk tijdens de WHO-ministerconferentie in Cancún. Dein Londen gebaseerde ngo-koepel Consumers International (CI) is eringeslaagd te worden opgenomen ...
Nieuws

Buitenlandse investeringen in neerwaartse spiraal

– Brazilië ontving in de eerste helft vandit jaar 3,5 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen (FDI), 63procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wanneer de trend zichdoorzet, komen dit jaar niet meer dan acht miljoen dollar aan FDI binnen,tegenover 16,6 in 2002. Het dalende financiële engagement uit het buitenlandzorgt ervoor ...
Nieuws

Multinationals vragen EU en VS flexibiliteit inzake landbouw enmedicijnen

– De International Business Council (IBC), eenbelangenorganisatie van Japanse, Amerikaanse en Europese multinationals,vraagt de VS en de EU flexibel te zijn inzake landbouw en generischegeneesmiddelen om de liberalisering van de wereldhandel op andere vlakkeneen nieuw elan te geven. Bedoeld zijn de zogenaamde “Singapore issues”,onderhandelingen die ...
Nieuws

Hyperinflatie doet Zimbabwe duizelen

Geld afhalen is in Zimbabwe een bezigheid geworden die enkele dagen in beslag kan nemen. Een pinautomaaat spuwt maximum tienduizend Zimbabwaanse dollar uit – vroeger een behoorlijk bedrag maar nu nog amper 3,5 euro. De nationale munt is 4 keer minder waard dan in het begin van dit jaar en tegen eind 2003 zal de inflatie 800 procent bedragen, voorsp ...
Nieuws

Zuiden plaats industrielanden voor het blok

Een voorstel van een groep ontwikkelingslanden om de vierkant draaiende WHO-onderhandelingen over de landbouw weer vlot te trekken, lokt voorlopig enkel afwijzende reacties uit bij de Europese Unie. Het radicale voorstel, dat getrokken wordt door Brazilië, China, India en Zuid-Afrika, vertrekt van de premisse dat de industrielanden verregaande toeg ...
Nieuws

Zuiden presenteert laatste reddingsboei voor Cancún

Een groep van ontwikkelingslanden presenteert vandaag een voorstel dat een doorbraak moet forceren in de Doha-ronde, de onderhandelingen over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Het voorstel gaat uitsluitend over de handel in landbouwproducten, het dossier waarmee alles staat of valt op de belangrijke ministerconferentie van de Wereldhandels ...
Nieuws

Westers landbouwprotectionisme kost Zuiderse boeren 23 miljard per jaar

De Afrikaanse boeren in de landen onder de Sahara zouden elk jaar twee miljard dollar meer verdienen als de industrielanden een landbouw- en handelsbeleid zouden voeren dat vriendelijker is voor het Zuiden. Dat berekende het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in een nieuw rapport.
Nieuws

Chávez werft voor 'Bolivariaans alternatief' voor FTAA

In eigen land hangt de Venezolaanse president Hugo Chávez een referendum boven het hoofd dat voortijdig een einde kan maken aan zijn ambtstermijn, maar Chávez blijft bij andere Zuid-Amerikaanse landen steun werven voor zijn Bolivariaans alternatief voor de economische integratie van het continent.
Nieuws

Ambtenaren dreigen met staking van onbepaalde duur

Vorige week zijn de ambtenaren in Zambia voor drie dagen in staking gegaan de zoveelste actie sinds maart. Per dag verloor de Zambiaanse overheid de afgelopen weken meer dan een miljoen euro door dergelijke werkonderbrekingen. De volgende actie zou een week kunnen duren, en als ook die niets oplevert, dreigen de vakbonden met een staking van onbepa ...
Nieuws

Zuid-Zuidhandel bloeit in Azië; andere ontwikkelingslanden hinken achterop

De handel tussen ontwikkelingslanden onderling werd de afgelopen tien jaar steeds belangrijker, maar het fenomeen blijft grotendeels beperkt tot Azië. Andere ontwikkelingslanden hinken achterop. Dat stelt de eerste uitgave van het Wereldhandelsrapport, een publicatie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO).
Nieuws

Brazilië experimenteert met “groene asbestvezels”

Ingenieurs van de universiteit van Sao Paolo hebben een procédé ontwikkeld waarbij sisalvezels als alternatief kunnen dienen voor het kankerverwekkende asbest. Sisal, vezels die uit de agave worden gewonnen, is niet alleen beter voor de gezondheid maar biedt ook economisch een alternatief. Heel wat Brazilianen verdienen nu hun brood in de asbestsec ...

Pagina's