Economie

Nieuws

Maïs wordt symbool van verzet tegen handelstop in Cancún

Volgende maand krijgen alle Mexicanen waarschijnlijk niet enkel elke dag maïs op hun bord, maar ook in het televisiejournaal. De handel in maïs, het belangrijkste landbouwgewas in Mexico en een hele reeks andere Latijns-Amerikaanse landen, speelt een belangrijke rol in de kritiek van de plaatselijke tegenstanders van meer vrijhandel. Die proberen h ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden zonder havens zoeken samen uitweg uit isolement

Dertig ontwikkelingslanden zonder uitweg naar zee komen op 28 en 29 augustus samen in het Kazachse Almaty om samen met hun buurlanden en internationale donoren naar oplossingen te zoeken voor de economische problemen die hun geïsoleerde ligging oplevert. Het is de eerste mondiale conferentie over de kwestie.
Nieuws

ACP-landen klaar voor Cancun

Minder dan een maand voor de cruciale ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Cancun roepen de ACP-staten de rijke landen op een einde te maken aan de handelsbarrières en de exportsubsidies in de landbouw. Ze vragen ook een versterking van de maatregelen die armere landen toelaten hun markt te beschermen voor buitenlandse concu ...
Nieuws

Natuur begint einde communisme te voelen

Als Russische beren en Siberische tijgers stemmen konden, zouden ze voor de terugkeer van het communisme kiezen. Stropers maken sinds het begin van de jaren 90 duidelijk intensiever jacht op inheemse soorten waarvoor in het buitenland een markt bestaat. Omgekeerd hebben nieuwrijke Russen veel geld over voor papegaaien, dikke boa's, exotische spinne ...
Nieuws

Ongelijke inkomensverdeling oorzaak van hardnekkige armoede

Niet de economische recessie, maar de ongelijke verdeling van het inkomen zorgt ervoor dat een aantal Latijns-Amerikaanse landen er niet in zullen slagen de extreme armoede te halveren tegen 2015. Nergens ter wereld is de ongelijkheid zo groot als in Latijns-Amerika, zo blijkt uit onderzoek. De halvering van de armoede is een van de VN-millenniumdo ...
Nieuws

Katoenboeren moeten op een houtje bijten

De katoenoogst in Benin is dit jaar bijnaeen kwart lager uitgevallen dan vorig jaar. In Mali deden de katoenboerennog een slechter resultaat optekenen. In Ivoorkust had de sector te lijdenonder de burgeroorlog; alleen in Burkina Faso is er sprake van eenstabilisering. In Benin en Mali heeft vooral de droogte de boeren partengespeeld. In beide lande ...
Nieuws

Timide toenadering tussen EU en VS in landbouwdossier

In een wanhoopspoging om hun ruzie over landbouwsubsidies bij te leggen vóór de septemberbijeenkomst van de wereldhandelsorganisatie (WHO) in Cancun, hebben EU en VS afgesproken tegen 11 augustus een gemeenschappelijk voorstel over de handel in landbouwproducten uit te werken. EU-landbouwcommissaris Franz Fischler noemt dat een meer dan respectabel ...
Nieuws

Tamils wachten vergeefs op vredesdividend uit het zuiden

­ Na het staakt-het-vuren van februari 2001 kwamen ze in bosjes naar Jaffna: zakenlieden uit het Singalese zuiden van Sri Lanka met koffers vol beloften over investeringen en nieuwe jobs. De zakenlui verdwenen weer, maar de Tamilbevolking op het noordelijke schiereiland wacht nog altijd op de economische heropleving. De euforie heeft plaats gemaakt ...
Nieuws

Exporteurs maken zich zorgen over dure roepie

Indiase bedrijven zitten met een probleem waar ze zich decennialang geen zorgen over hoefden te maken: sinds april is de roepie aan een steile klim bezig ten opzichte van de dollar, en dat knaagt aan de exportwinsten en de concurrentiekracht van Indiase uitvoerders.
Nieuws

Financiering Peruaanse Camisea-pijpleidingen uitgesteld

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft haar beslissing over een lening van 75 miljoen dollar voor een omstreden pijpleidingproject in het Amazonewoud van Peru uitgesteld tot 6 augustus. Hoewel een van de private sponsors van het project, het Texaanse Hunt Oil, goede banden heeft met het Witte Huis, groeit in de VS de weerstand tegen het ...
Nieuws

Financiering Peruaanse Camisea-pijpleidingen uitgesteld

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft haar beslissing over een lening van 75 miljoen dollar voor een omstreden pijpleidingproject in het Amazonewoud van Peru uitgesteld tot 6 augustus. Hoewel een van de private sponsors van het project, het Texaanse Hunt Oil, goede banden heeft met het Witte Huis, groeit in de VS de weerstand tegen het ...
Nieuws

Vrije meningsuiting geen onderwerp op Wereldtop Informatiemaatschappij

Zowel de voorbereidende vergaderingen als de voorlopige verklaring van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (World Summit on the Information Society, WSIS) in december van dit jaar, reppen niet over vrije meningsuiting. Een koepel van journalistenorganisaties vindt duidelijke stellingname nochtans broodnodig in de strijd tegen censuur van ni ...

Pagina's